blog2 verhalen voor de 4Fingers

blog2 verhalen voor de 4Fingers

OF U ER ZELF BIJ WAS

HomeBlog - 2Blog2 - MegamastosBTW paginaInsturen - Rubrieken

DE IDEALE MINNAAR.

Paul Johanson.Geplaatst door My 4Fingers wo, november 28, 2018 13:56

DE IDEALE MINNAAR.

De eenheid die ze samen vormden, paste duidelijk nog steeds niet in het straatbeeld. Ze zag hoe mensen regelmatig hun wenkbrauwen fronsten, soms zelfs elkaar aanstootten en daarna geniepig naar hen wezen, alsof ze met hun drieën van een andere planeet kwamen, terwijl ze gewoon gearmd met haar twee mannen over straat liep. Links haar man, rechts haar minnaar. En tussen hen in liep zíj, het warme, gloeiende middelpunt van al die liefde. Zo liepen ze trouwens wel vaker over straat wanneer ze terugkwamen van toneel of theater. Of wanneer ze met hun drieën samen iets waren gaan eten.

Regelmatig sprak ze met haar minnaar alleen af. Maar de ogenblikken dat ze met hun drieën samen waren, bleven toch echt bijzonder.

Je hoorde mensen wel eens zeggen dat driehoeksverhoudingen doorgaans weinig kans op slagen maken. En toch was dit verhaal met z'n drieën al jaren aan de gang. De verhouding was precies in balans. Vermoedelijk was dát de sleutel waarom het kon blijven duren. Er kwamen nooit negatieve gevoelens aan te pas. Geen afgunst. Geen jaloersheid. Geen gevecht om op het eerste plan te komen. Iedereen kende zijn plaats. Haar man stond onbetwistbaar altijd naast haar, met hem deelde ze alles. En met haar minnaar deelde ze af en toe in de overvloed van liefde en verlangens die ze in haar hart voelde.

Haar man stond helemaal niet wantrouwig tegenover haar minnaar. En omgekeerd stuurde haar minnaar haar altijd met een warm hart terug naar haar man. Integendeel; die twee spraken als goede, intieme vrienden soms zelfs alleen met elkaar af. Dan gingen ze samen zeilen, bijvoorbeeld. Zij mocht dan niet mee. En zo was het prima. Ze had al relatief vroeg in haar leven, na een heftig ongeval, zich gerealiseerd dat het een fundamenteel verlangen van haar was, zelfs een onlosmakelijk deel van haar, om naast een man ook een minnaar te hebben. Dat ze geen tijd meer te verliezen had... Elke mens hing immers met één draadje aan het leven vast. Toen ze haar verlangens tegen haar man uitsprak, had ze eigenlijk al een minnaar op het oog gehad.

Ze besloot het heel eerlijk te spelen, met haar man hield ze verschillende intense gesprekken over hun beider verlangens. Haar man had haar snel begrepen. Op een avond, toen ze in zijn armen lag, zei hij plots; “go for it, girl...” Onmiddellijk na dat gesprek hadden ze met elkaar gevreeën, ontzettend hevig zelfs, zo intens als ze al in geen jaren meer hadden gedaan. Het eerlijk uitspreken van hun verlangens had een ongelofelijke boost aan hun seksleven gegeven. Een boost die ze alle twee nodig hadden. Zowel voor haar, als voor haar man, begon een nieuw avontuur.

De minnaar was een kennis van het werk geweest. Een handelspartner waarmee ze met haar collega’s regelmatig rond de tafel zat. Wat háár betrof kon dat eigenlijk niet vaak genoeg. Al bij de eerste kennismaking had hij immers een enorme indruk op haar gemaakt. Een indruk die ze onmogelijk nog kon uitwissen; niet alleen zijn knappe verschijning, maar ook zijn ontwapende humor, zijn creatieve interventies, zijn frisse ideeën, het was plots helemaal iets anders dan die suffe meetings die ze meestal hielden. Op een keer had hij het verslag van de meeting naar haar doorgestuurd. Alleen naar haar, zag ze. De tekst was helemaal leeg, op de volgende zinnen na.

“Heb niets kunnen noteren, alleen maar voortdurend aan jou zitten denken. Ik denk dat dit een dringend agendapunt is geworden waar we beiden tijdens een lunch bij gelegenheid eens dieper moeten op ingaan”.

Ze had het afgehouden. Ze had hem vlakaf geantwoord dat ze gehuwd was en trouw was aan haar man. Maar ze had intussen al onmiskenbaar gevoeld hoe deze man dat smeulend gevoel in haar onderbuik opnieuw wakker had gemaakt.

Een zestal maanden later, na de gesprekken met haar man, schreef ze een addendum bij het verslag dat ze ooit had doorgekregen en stuurde het hem terug. In dat addendum stond.

“Als jouw gedachten aan mij in dat eerder summiere verslag van jou nog steeds een agendapunt zijn. “Dan gráág.”

Reeds de dag erna spraken ze met elkaar af en deed ze hem het hele verhaal. En híj vertelde haar over zijn zwerversziel, dat ze niet bang hoefde te zijn dat hij haar ooit zou claimen. Dat hij na het samenzijn bij een vrouw steeds het gevoel wou hebben dat hij kon vertrekken, dat hij vrij kon zijn, zonder dat hij haar daarmee kwetste. Haar man zou altijd de haven zijn naar waar hij haar terugbracht, en hij slechts een zeilboot die haar even meenam op de volle zee. Hij zou haar steeds veilig en warm terugbrengen naar de persoon bij wie ze hoorde.

“Dan ben jij eigenlijk mijn ideale minnaar” had ze tegen hem gegrapt. Na de lunch waren ze al met elkaar naar bed geweest. Onweerstaanbaar was de aantrekkingskracht tussen hen. Wat had ze zalig gevreeën met die man. Haar minnaar nu. En ’s avonds nóg eens heerlijk, met haar eigen man, die ze meteen van alles op de hoogte had gebracht.

Ze wist dat ze ontzettend veel geluk had om zulke fijne, begripsvolle mannen in haar leven te hebben. Die allebei om haar gaven en zij op op haar speciale manier om hen. En dat die mannen het bovendien ook nog eens heel goed met elkaar konden vinden. Soms waren het echte kwajongens. Zéker als ze in elkaars buurt waren.

Onlangs waren ze met hun drieën op restaurant geweest. Toegegeven. De situatie had ze zélf een beetje uitgelokt. Na het hoofdmenu had ze, als voorspel op het toetje, onder tafel haar slipje uitgetrokken en het plagerig over de benen van haar gezelschap laten zweven. Die twee hadden meteen daarop gedaan alsof ze onder tafel aan het vechten waren geslagen. De tafel was gevaarlijk héén en weer beginnen dansen, een halfvol glas wijn was daarbij omgevallen. Mensen hadden opgekeken. Toen een bezorgde ober kwam toegesneld zwaaide haar man met haar slipje boven tafel en riep voor iedereen goed hoorbaar. “HEBBES!”

Het schaamrood had op haar wangen gestaan, op de twee paar enkels onder tafel had ze een fikse schop gegeven. Op het dessert hadden ze niet meer gewacht, gierend van het lachen waren ze met z'n drieën weggevlucht. Even later, in de auto, zaten ze alle drie nóg te lachen, hadden ze het ongelofelijke gevoel samen één te zijn in het moment. Die avond zou ze nooit meer vergeten. Geen van hun drieën trouwens.

Nadat ze thuis waren gekomen, namen ze eerst samen nog een duik in de jacuzzi die in de tuin stond. In een wijde cirkel om de grote kuip lagen hun kleren verspreid in het gras. Er werd nog een fles bubbels opengetrokken.

De precieze volgorde van de feiten van die avond herinnerde ze zich niet meer. Wél dat zij als eerste was opgestaan uit de jacuzzi, beide mannen had aangekeken terwijl ze nat en naakt voor hen stond en hoe ze had gevoeld hoe beide mannen haar uitgebreid waren begonnen likken met hun blik. Ze had zich omgedraaid en was over het gras naar het huis toe gelopen, naar de slaapkamer. Even later stonden ze daar ook, haar man en haar minnaar, beiden spiernaakt, en beiden met een uitzonderlijk grote opwinding die onmiskenbaar van hun lichamen kon afgelezen worden.

Het was haar man die achter haar kwam staan en haar in zijn armen nam. Haven…

Ze liet haar hoofd steunen tegen zijn borst. Sloeg haar armen rond zijn hals. Haar minnaar ging voor haar staan. Beide mannen keken elkaar in de ogen. Haar man knikte. Haar minnaar begon haar borsten te strelen. Zijn mond nam het meteen daarna over van zijn handen. Kuste zich een weg naar beneden. Zo dus… Zeilschip.

Hij knielde voor haar, ze voelde zijn mond en zijn tong dáár waar ze intussen al helemaal in brand stond. Deed met zijn handen haar benen verder uit elkaar. Haar man hield haar vast, dat was nodig nu, evenwicht voelde ze immers niet meer terwijl ze de hitsige tong van haar minnaar tussen haar schaamlippen voelde glijden.

Vanaf hier wist ze alles weer haarscherp. Maar dat kwam uitsluitend omdat, vanaf het moment dat haar man haar naar bed had gedragen en haar met dit ontroerende gebaar had weggeschonken aan haar minnaar, hij alles had gefilmd… álles… Elk detail had de camera geregistreerd, haar man had overal op ingezoomd… hoe ze zich volledig had overgegeven, het duidelijke ‘nee’ schudden van haar hoofd op het moment dat haar minnaar nog eventjes plagerig met zijn pik tussen haar schaamlippen was gegleden, om dan, meteen met één stoot de diepte van haar vagina op te zoeken. Haar gekreun, dierlijk bijna, haar borsten die meedeinden op haar hijgende ademhaling, bij elke nieuwe volgende stoot daarna, toen ze haar benen op de schouders van haar minnaar had gelegd om hem nog beter te kunnen opvangen en te voelen hoe hij tekeer ging in haar…

Het beeld trilde even. De camera werd ergens opgezet. Hij werd achtergelaten op een plek vanwaar alle taferelen op het bed goed in beeld bleven. Even later kwam haar man zélf in beeld, haalde iets uit het kastje naast het bed; zwarte touwen.

Terwijl haar minnaar traag in en uit haar bleef bewegen, bond haar man haar polsen vast aan de pijlers van het bed. Haar minnaar bewoog intussen steeds langzamer, stootte niet meer zo diep, gaf ruimte aan haar man die nu aan de andere zijde van het bed was gaan staan, zodat alles mooi in beeld gebracht bleef. Ze huiverde. Terwijl de penis van haar minnaar uiterst traag in en uit, tot slechts halverwege in haar bewoog, glinsterend, kloppend… begon haar man met trage en toegewijde halen van zijn tong haar opgezwollen clitoris te likken. Tegelijkertijd verwend en genomen te worden… Beide mannen stonden aan het begin van een pad dat leidde naar haar meest ultieme verlangen. Vier handen zwierven intussen over haar lichaam… soms krachtig, soms zacht… over haar borsten, haar harde tepels, haar heupen, haar benen… Ze voelde hoe haar man al likkend een hand onder haar kont schoof. Het was onmogelijk om haar lichaam stil te houden onder al die aanrakingen… Gekmakend hoe die twee mannen elkaar verstonden.

De zorgzaamheid waarmee ze haar lieten voelen dat het om háár ging, bezorgde haar tranen in de ogen. De ene emotie na de andere golfde door haar heen. Ze wisselden af. Haar man gleed nu in haar, haar minnaar nam likkend de positie van hem over. Het ontroerde haar om hun verschillen te kunnen voelen; haar minnaar was onstuimiger, ruwer, minder voorspelbaar, haar man was teder en zachter; precies zoals ze hen kende en van hen hield.

In beide constellaties kwam ze klaar. De klankkleur van het kreunen hield mooi gelijke tred met de manier waarop ze klaarkwam; hevig, ongeremd… Ze zag hoe beide mannen nat werden van haar orgasmes. Druppels op de gebronsde schouders van haar minnaar. Druppels op de onderbuik van haar man. De ballen van haar man dropen nog na.

Beide mannen maakten haar polsen opnieuw los. Masseerden de striemen uit haar huid. Kusten met hun tweeën zacht de binnenkant van haar polsen. Ze herinnerde zich een dansvoorstelling die ze ooit samen zagen. Op het podium stonden twee mannen en één vrouw. Het diepe geluid van een cello weerklonk.

De vrouw liet zich telkens langzaam vallen, de twee mannelijke dansers vingen haar afwisselend op. Soms was de danseres slechts enkele centimeters van de grond verwijderd. Adembenemend hoe beide mannen haar steeds aan elkaar doorgaven.

De vrouw bewoog nauwelijks. Ze werd bewogen door hen… in de lucht gegooid, rondgeslingerd, ze gaf zich helemaal over aan hen. Ze zweefde door de ruimte, ze bewoog als een rietstengel heen en weer tussen hun handen, tussen de gespierde lichamen van beide mannen. Na de dansvoorstelling hadden ze elkaar aangekeken. Er hoefde niets meer gezegd te worden. Hemeltergende beelden waren het die de camera geregistreerd had.

Soms keken zij en haar man er nog eens naar. Bedreven er samen de liefde op, terwijl ze keken naar het samenspel van hun drieën. Hoe ze geil en zwoel gekust werd door haar twee mannen, hoe hun handen begerig groeven naar de warmte op haar huid. Van sterrenstof was ze en onbeschrijfelijk fel lichtte ze op onder al hun aanrakingen. Deeltjes van drie om elkaar tollende magneten; handen, monden, vingers, tongen... die elke rationele coherentie uit haar gedachten verdreven en toch was er nog samenhang, bleef er alleen maar samenhang…

Heet gezucht en gefluister. Vuur. Koorts. Heupwiegend. Tongzoenend. Traag uitlekkende tranen op hun stijve pikken. Pas op de beelden achteraf zag ze wie wát bij haar die avond had gedaan.

De vingers die eindeloos diep in haar waren gegaan; haar minnaar.

De tong die haar intussen had gelikt; haar man.

Beide tongen die haar afwisselend, als in een ophitsende dialoog, hadden gelikt; haar man en haar minnaar…

En zij likte en zoog; bracht de stijve penissen van beide mannen bij elkaar. Twee paar ballen in haar beide handen. Hun glimmende, tranende eikels tegen elkaar. Hun voorvocht dat zich met elkaar vermengde. Haar tong gleed van de ene glanzende eikel naar de andere. Ze bracht hun smaken samen in haar mond…

Eén van hen schoof zijn armen onder de hare.

Eén van hen plooide haar benen.

Eén van hen legde zijn handen op haar slapen.

Eén van trok haar haren achterover.

Eén van kuste haar borsten.

Eén van hen liet haar hoofd in de kom van zijn handen rusten.

Eén van hen streelde opnieuw haar dijen.

Eén van hen gleed met zijn lichaam onder het hare.

Eén van hen bracht haar in de juiste positie…

Eén van hen opende wijd haar benen…

Haar man die nu onder haar lag, drong zacht in haar door, voorzichtig voorbij haar kringspieren, langs die ontzettend smalle grens van pijn en genot. Ze kreunde.

Toen hij diep genoeg in haar was, bewoog hij niet meer, legde hij haar op die manier klaar voor haar minnaar. Er was geen zaligere plek om op te liggen, dan op het zachte, ademende lichaam van haar man terwijl hij in haar was.

Hij streelde nog eventjes haar haren. Ze greep naar zijn hand die op haar rechterborst lag. Ze zouden zich met hun drieën nu gezamenlijk begeven naar dat ene ultieme eindpunt.

Op de beelden kon je zien hoe glinsterend en opgezwollen haar kut was. Het diepe smeulen vanbinnen. De bloem van een wilde orchidee. Je kon zien hoe perziknat ze was. Haar niet te temmen verlangen. Wachten om genomen te worden. Om vervuld te worden, in elke opening. Haar borsten deinden heen en weer op het ritme van haar hijgende ademhaling. Haar minnaar kwam voor haar staan. Keek haar nog even aan. Brandende blikken om duizelig van te worden. Zijn harde opgerichte penis die dichterbij kwam, alsof hij die eerst nog eens aan haar wou tonen, samen met zijn twee stevige ballen, zijn opgespaarde zaad waarvan hij haar had opgebiecht dat het de laatste tijd alleen nog maar voor haar bestemd was, omdat niemand eerder in zijn leven hem ooit in een dergelijke onophoudelijke toestand van opwinding had gebracht.

Ze schreeuwde het uit toen hij naar binnen gleed… helemaal opgevuld werd, genomen door haar twee mannen. Hoe de bewegende lichamen boven en onder haar, haar in een gloeiende vorm van een vrouw kneedden. Duizenden vogels die allemaal samen op hetzelfde moment van het veld opstegen. Ze losten elkaar af, veranderden van positie. Ze bewogen om beurt in haar. De één begon waar de andere eindigde… in een waanzinnige paringsdans. Kaarsen die langs beide kanten brandden…En zij tussen de twee vlammen in, als kneedbare was.

Poriën die samentrokken. Grepen van handen die krachtiger werden. Voetzolen die zich opspanden. Mateloos genomen worden en zélf nemen. Geliefden van de overvloed. Geneukt en geliefkoosd worden. En alles er tussenin. Zíj tussen dat alles in. Zweetparels op alle drie hun lichamen. Geen mooiere glans op een lijf dan de glans die ontstaat door zweet tijdens seks. Vloedlijnen die genaderd werden. Twee mannen die op uitbarsten stonden. Ze voelde het.

Haar man die nu zachtjes uit haar kont kwam en mee haar vagina binnen gleed. Het onbeschrijfelijke gevoel van twee harde geslachten bij elkaar, diep in het hare,

“Komen jullie? Komen jullie sámen alsjeblieft…?” Ze werd gek van de gedachte dat beiden mannen zich zo dadelijk gelijktijdig al hun zaad in haar gingen ontladen. Gegrom. Gekreun. Haar eigen orgasme zou hevig en langgerekt zijn, heftig genoeg om het volledig om hun pulserende penissen te kunnen leggen, om hun leegschokken tot de laatste druppel op te kunnen vangen.

Haar man kwam eerst. Hevig kreunend. Slechts een paar seconden later volgde haar minnaar, stiller, maar duidelijker omlijnd in al zijn samentrekkingen. Niet te verwoorden, tussen twee hijgende mannen te liggen die zich diep in haar leegspoten. Hun zaad dat in haar kut samenvloeide en zich vermengde... Véél… ontzettend veel, het liep onmiddellijk opnieuw uit haar; parelmoeren witte druppels in overvloed. De mannen gleden vrijwel onmiddellijk weg uit haar, haar vagina was een glijbaan, zo glibberig was het daarbinnen geworden. Ze stond op. Ging vlak voor de camera staan en toonde haar druipende en na-druipende kut… zodat alles in close-up goed zichtbaar was.

Ze hadden eigenlijk nooit afspraken gemaakt over hoe zulke avonden en nachten daarna verder verliepen. Vaak lagen ze met hun drieën nog even samen. Verstrengeld. Nagenietend. Uitgeput. Zachte bochten van armen en benen door elkaar. Strelen. Op adem komen. Soms samen nog iets drinken. Maar meestal waren ze zelfs dáár te vermoeid voor. Doezelden ze langzaam in.

Er moest ongetwijfeld een ogenblik zijn waarop haar minnaar telkens ongemerkt wegglipte. Haast geruisloos de kamer verliet. ’s Ochtends was hij er niet meer. Nooit.

Na één van die hevige nachten had hij ooit zelfs eens stiekem de ontbijttafel voor hen gedekt. Alles erop en eraan, met nog een bloemetje uit hun tuin en een briefje erbij; “Smakelijk. Voor jullie, om samen nog na te genieten…”

Slechts één keer zag ze hem de kamer uit sluipen. Hij had gezien dat ze wakker was geworden. Had knipogend een vinger op zijn lippen gelegd. Glimlachend met zijn hand zacht op zijn hart geklopt. Daarna had hij stilletjes de slaapkamerdeur achter zich dicht getrokken.

Paul Johanson.

Graag jouw waardering als reactie onder dit verhaal.  • Reacties(2)//blog2.4fingers.be/#post236

De wegenwachter

Paul Johanson.Geplaatst door My 4Fingers ma, april 02, 2018 19:58

DE WEGENWACHTER

Het was een hele drukke avondspits. Het verkeersbulletin maakte gewag van een brandend voertuig op de rechterrijstrook ergens tussen Antwerpen en Breda. Een paar afritten verderop was een vrachtwagen op de linkerrijstrook zijn volledige lading met isolatiemateriaal verloren. En nog enkele kilometers verder, op de pechstrook, stond zij. In panne.

Als wegenwachter was hij er als eerste bij...

Alle detectielampjes van haar dashboard waren aangeflitst.

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt" zei ze.

Hij zag meteen dat het om een complete kortsluiting ging in het elektronische circuit van haar auto.

"Probeer hem nog eens te starten" zei hij. Het was het eerste wat hij tegen haar zei, hij had haar nog niet eens begroet.

Ze draaide de contactsleutel om en legde haar handen op het lederen stuur. De motor sloeg niet aan.

"Stap uit" commandeerde hij. Terwijl ze uit de auto kroop ving hij heel eventjes een glimp op van de gitzwarte bandjes van haar jarretelle. Hij liet niets blijken. Hij legde onverstoord zijn computer aan, verbond die met het dashboard en één voor één doofden de lampjes. Hij had mooie ruwe handen, zag ze. En zachte, donkere ogen. Voor de rest was hij blijkbaar een man van weinig woorden. Toen hij de auto startte sloeg de motor onmiddellijk aan. Eén detectielampje bleef echter hardnekkig branden.

"Vreemd..." bromde hij, “ik krijg het niet uit, alles is voor het overige ok met je auto. Ik kan niet achterhalen hoe het komt."

Ze keek hem doordringend aan. "Ik denk dat ik weet hoe je het uit kan krijgen..." fluisterde ze brutaal. En de blik in zijn ogen maakte duidelijk dat hij meteen doorhad wat ze bedoelde. Nauwelijks tien minuten laten stond haar auto geparkeerd in een verlaten dreef. De wagen van de wegenwachter stond vlak achter de hare. De kans dat ze hier gezien zouden worden was vrijwel nihil. De minieme kans dat het wél mogelijk was maakte het extra spannend. Zo dadelijk zou de condens op de binnenkant van de autoruiten trouwens een heldere inkijk onmogelijk maken...

Hij kroop bij haar in de auto, klapte de twee voorste passagierszetels helemaal in en schoof ze naar voren. De ruimte die op de achterbank vrij kwam was niet indrukwekkend, maar wel meer dan genoeg... Hij zoende haar meteen in de hals. Precies op dat plekje tussen hals en schouderbladen waar ze zo ongelofelijk gevoelig voor was.

Waar haar weerstand altijd smolt. Maar vanavond voelde ze helemaal geen weerstand, integendeel. Kippenvel kreeg ze, toen hij de binnenkant van haar pols kuste en ze zijn sterke handen op haar huid voelde. En wat is kippenvel anders dan braille van genot...

Ze voelde het direct: dit was niet alleen een man die de mechaniek van de auto volledig doorgrondde, maar óók het wezen van een vrouw, die kennis had opgedaan van al haar zoete geheimen...

Als een landkaart van genot vouwde hij haar open. In een mum van tijd had hij haar helemaal opengelegd. Zijn parfum van motorolie mengde zich met het hare. Een prikkelende combinatie... Ze voelde zijn grijpgrage handen over haar lichaam, hij streelde haar borsten, haar opgerichte tepels. Beet er zachtjes in. Eventjes gleden hun handen in elkaar, hun grip maakte veel duidelijk: zo dadelijk zouden ze op een autozetel ontzettend heftig met elkaar vrijen. Handen zijn net als miniatuurlichamen: elkaar stevig vastgrijpend, soms de greep iets lossend, handen kondigen aan wat de rest van het lichaam zal doen...

Ze voelde het ongeduld opkomen van alleen maar genomen willen worden, van openen, van geneukt te willen worden vol verlangen. Hij had haar slipje uitgedaan. Zijn zwervende tong vond meteen de plaats waar het moest zijn. Ze bewoog haar heupen op het ritme van zijn gelik. Onhoudbaar, onmenselijk, ondragelijk... Ze keek hem aan en smeekte dat hij met zijn vingers en zijn tong zo diep mogelijk in haar moest gaan.

Haar proeven. Haar drinken...

Proeven, likken, zuigen...

Nooit is het genoeg.

Zijn mond is niet genoeg.

Zijn tong is niet genoeg.

Zijn vingers zijn niet genoeg. Méér...

Hij likte haar diep en intens terwijl hij zijn handen liet uitzwerven over haar lichaam. Soms lagen ze als een blinddoek over haar ogen.

Zijn vingers raasden over haar borsten, streelden haar heupen en haar dijen.

Ze voelde hoe zijn pik groeide en duwde tegen haar buik.

Haar handen lagen om zijn billen. God, wat had deze man een gespierde kont.

De weelde van twee lichamen stoned... in een roes van lust en opwinding.

Ze droop, ze overstroomde, ze smolt weg. En hij likte intussen gulzig het smeltwater van haar verlangen.

Nu duwde hij met zijn eikel tegen haar clitoris, streelde tussen haar schaamlippen haar genotsknopje ermee.

Ze zag de geilste pik ooit, krachtig, onverbiddelijk hard opgericht, met het geilste glanzende stootkussentje waaruit tranen opwelden...

Uit de autoradio klonk een lied van Kate Bush, Wuthering Heights, Im coming back to his side, to put it right, wuthering heights...

Wat een perfect samengaan van moment en muziek, dacht ze, ze zou dit ogenblik voortaan voor altijd in haar herinneringen verbinden aan dit nummer. En precies op het juiste moment ging hij bij haar naar binnen. Drong zijn lichaam in het hare. Wat had deze man gevoel voor timing...

Haar lichaam sloot zich rond het zijne. Hij zat in haar. Ze omklemde hem. Ze omvatte zijn harde penis met alle spieren van haar vagina.

Ze streelde hem ermee. Ze kon zijn pik in haar voelen kloppen. Ze zoog hem dieper naar binnen. Liet weer los. Zoog hem nog dieper naar binnen.

Steeds dieper, steeds sneller stootte hij. Ze hijgden. Ze namen elkaar. Ze namen elkaar in.

"Ram me. Ram me alsjeblieft zo hard als je kan" hijgde ze. "Tot je komt. Tot ik kom".

Ze wou voelen hoe alles, ontlading na ontlading, warm werd in haar. De gedachte eraan maakte haar gek.

Haar orgasme verhevigde het zijne. En zijn orgasme verhevigde het hare.

Hij spoot zijn withete zaad diep tegen donkere wanden van haar hemels samentrekkend geslacht. De auto schudde onder hun bewegingen.

De naschokken in hun lijf waren zo hevig dat ze ongetwijfeld seismologisch ergens geregistreerd werden...

Een kwartier later zag ze hem weer vertrekken, haar wegenwachter. Hij moest er vandoor, hij had een nieuwe dringende oproep binnengekregen.

"Het lampje op je dashboard is helemaal gedoofd, je kan nu zonder zorgen verder rijden " zei hij alvorens hij in zijn auto stapte en wegreed.

*****

"Hoe vond je me als wegenwachter?" smste hij even later.

"Mmm... hemels lieve schat..." antwoordde ze. " ik geniet zo zalig na, maar je had wel nog even de olie van mijn wagen mogen verversen voor je vertrok."

Paul Johanson.

Graag jouw waardering als reactie onder dit verhaal.  • Reacties(0)//blog2.4fingers.be/#post74

Ontspoort

Paul Johanson.Geplaatst door My 4Fingers zo, januari 28, 2018 14:20

Ontspoort

De eerste dag al, meteen nadat hij de advertentie had geplaatst, stroomde zijn mailbox vol met reacties van vrouwen die zich schijnbaar aangesproken voelden tot wat hij had geschreven. Telkens vertoonde hun korte antwoord hetzelfde voorspelbare patroon: in de eerste zin stond dat ze zo snel mogelijk met hem wilden afspreken en in de tweede zin werd hij naar hun profiel verwezen dat zich ergens op een erotische betaalsite bevond.

Uiteraard waren de verzenders niet allemaal vrouwen geweest, de meeste reacties kwamen van diensten die al een geprefabriceerd antwoord klaar hadden om wanhopige mannen naar hun site te lokken. Ieders goed recht natuurlijk.

Maar hij was niet wanhopig. Niet wanhopig genoeg, althans.

Hij stond eigenlijk al op het punt zijn advertentie te verwijderen, toen hij nog een mail van iemand ontving.

Slechts een paar zinnen liet ze achter in zijn mailbox, maar een gloed sloeg meteen in zijn gezicht toen hij haar woorden las. Hij wist meteen dat haar bericht authentiek was. Afkomstig van een onbekende vrouw die op dezelfde golflengte zat als hij en daardoor zijn uitgezonden signalen scherp had opgevangen. Ze schreef:

"Heb je ooit al eens met vingers zachter dan penselen de borsten en de tepels van een vrouw gestreeld? ECHT gestreeld? Gevoeld hoe hard haar tepels en hoe verlangend haar ademhaling onder die aanrakingen kunnen worden?"

Hij antwoordde haar met een vraag.

"Ben je ooit als eens door een man helemaal van de wereld weg gestreeld geweest, terwijl hij bij elke aanraking je losmaakte uit de lijnen van je lichaam?

Pas de volgende dag schreef ze terug, maar ze hield zich niet in:

"Hoe zou het voelen wanneer ik je begon uit te kleden, tot je helemaal naakt bent, een naaktheid die me precies midden in het hart treft wanneer ik je opgerichte penis zie als het ontegensprekelijk harde bewijs van jouw verlangen naar mij?"

Hij schreef terug:

"Hoe zou het voelen wanneer mijn hoofd zacht tegen je buik rust, mijn handen op je kont en ik met één ruk onverwacht je slipje volledig open scheur en zie hoe adembenemend nat je bent?"

Elke ochtend stuurde ze hem één mail. Een kort bericht. Vaak in vraagvorm. Hij antwoordde haar telkens 's avonds, eveneens kort. Bedacht overdag wat hij haar ging schrijven. Voelde zich opgelaten. Haalde plots veel meer zuurstof uit de lucht. Zij gebruikte blijkbaar de nacht om hem te antwoorden... Hun namen of concrete details over hun leven gaven ze niet prijs aan elkaar. Ze stuurden elkaar geen foto's. Geen van beiden vroeg er overigens naar. Het ging louter om het delen van ongeremde seksuele fantasieën, precies zoals hij in zijn advertentie gevraagd en beschreven had.

15 december, ochtend. Zij:

"Ben je ooit al eens gekust geweest door een vrouw, die je tijdens het zoenen met het puntje van haar tong laat voelen hoe graag ze door jou wil genomen worden?"

15 december, avond. Hij:

"Ben je ooit al eens innig gekust geweest door een man terwijl hij langzaam bij jou naar binnen gleed en je opende als een bloem, terwijl het ritme van zijn lichaam subtiel het ritme van je kus overnam en omgekeerd...?"

16 december, ochtend. Zij:

"Hoe zou het voor je voelen om door een vrouw gekust te worden, een smekende kus die gulzig alle uithoeken van je lichaam verkende en waarmee ze je duidelijk wou maken dat ze door jou genomen wou worden en in alle mogelijke posities de bewegingen van jouw penis diep in haar lichaam wou beantwoorden?"

16 december, avond. Hij:

"Hoe zou het voor je voelen om door een man gekust te worden, die met zijn mond jou openvouwde als een landkaart van genot en het leek alsof je aan de rand van een eindeloze steile klif hing terwijl hij je nam?"

De mails tussen hen gingen heen en weer als diepe ademtochten. Steeds luider weerklonk in hun schrijven de wederzijdse bereidheid om zonder schroom zich in woorden volledig aan elkaar over te geven... De opwinding die ze bij elkaar ontketenden was bijna gekmakend...

17 december, ochtend. Zij:

"Hoe zou het voor je voelen, als ik mijn vinger in je voorvocht doop, dat als een dauwdruppel op je glanzende eikel ligt en ik het als de allerzachtste massageolie ooit gebruik om er mijn clitoris mee te strelen terwijl ik je uitnodigend aankijk...?"

17 december, avond. Hij:

"Hoe zou het voor je voelen wanneer mijn tong de plaats van je vingers tussen jouw heerlijke schaamlippen inneemt en ik je uitgehongerd lik, zuig, bijt..., je honing op mijn vingers proef nadat die diep in jouw vagina zijn gegleden en ik onmiddellijk als een junkie aan je smaak verslaafd geraak...?"

18 december, ochtend. Zij:

"Hoe zou het voor je voelen wanneer ik met het puntje van mijn tong tergend langzaam je eikel lik, terwijl ik je aankijk en je fluister dat je je straks helemaal moet leegspuiten in mij... hoe zou het voor je voelen wanneer ik daarna met toegewijde lange halen de volledige lengte van je heerlijke stijve penis lik en de toenemende spanning in je ballen zie terwijl ik je verder ophits...?"

18 december, avond. Hij:

"Hoe zou het voor je voelen wanneer ik snoeihard het ritme van mijn penis door je lichaam laat zegevieren alvorens ik als een vulkaan in je uitbarst, maar eerst onvoorspelbaar traag het topje tussen je natte, verlangende schaamlippen heen en weer schuif en plagerig tegen je clitoris duw tot je smeekt...?"

19 december. Zij:

"Hoe zou het voor je voelen als je mij zou dieper en heviger zou nemen dan dat een man ooit een vrouw heeft genomen? Terwijl de spieren van mijn vagina jouw penis strak omsluiten om elke beweging goed te kunnen voelen terwijl je me berijdt. Terwijl je me neemt en je oerdriften de vrije loop laat. Je ballen vol zaad die tegen mijn schaamlippen botsen. Terwijl ik zucht en kreun. Omdat ik mij verlies in jou. Omdat we op weg zijn naar dat ene onbeschrijfelijke moment: het moment dat je zal klaarkomen, dwars doorheen mijn eigen orgasme, terwijl ik me voorstel hoe jouw opjaagde zaad tegen de wand van mijn vagina spuit, lading na lading tot diep tegen mijn baarmoeder..."

19 december. Hij:

"Hoe zou het voor je voelen wanneer ik eerst wachtte op jouw orgasme, zodat niets daarvan aan me zou voorbijgaan; je klanken, de samentrekkingen van je lichaam, de golfslag van je dijen, je gezicht dat zich langzaam ontspant... zodat ik je op zou kunnen vangen wanneer je als een veertje uit de lucht komt gevallen. En pas als je veilig terug geland bent zou ik mijn zaad als een warme zweepslag over de volledige lengte van je lichaam leggen. Ontlading na ontlading zou ik mij aan je overgeven en je tonen wat voor een hevige uitbarsting je in mij opgeroepen hebt. Elke ontlading zou ik opdragen aan jou. Met een eerste lading schenk ik je een ketting van vloeibaar ivoor dat vanuit je hals naar beneden loopt, een wit spoor trekt over je borsten, je tepels en je buik. Daarna vul ik het putje van je nahijgende navel. De volgende eruptie zegent je schaamlippen. Daarna glijd ik opnieuw in jou, in je bron vloei ik na, word ik opnieuw zacht, terwijl ik je opnieuw kus en je streel met vingers als penselen..."

Deze keer mailde ze hem dezelfde avond nog terug.

Dat als hij dat wou eens écht met haar kon afspreken, schreef ze. Maar daarvoor moest hij wel eerst nog eens doorklikken op haar profiel, helemaal onderaan de mail.

Paul Johanson.

4Fingers verwelkomt met plezier een nieuwe auteur waar we allemaal veel geile pret aan zullen beleven. Welkom Paul Johanson!

Graag jouw waardering als reactie onder dit verhaal.  • Reacties(0)//blog2.4fingers.be/#post35