Welkom bij 私の指 - Miyako.ran

Welkom bij 私の指 - Miyako.ran

.

HomeBlog - 2Blog2 - MegamastosBTW paginaInsturen

BEA UIT LEUVEN.

Bea uit LeuvenPosted by My 4Fingers Wed, February 14, 2018 11:21:25

BEA UIT LEUVEN.

Van kinds af aan was zij al gefascineerd door nonnen. Naarmate zij ouder werd verplaatste die fascinatie zich naar de seksuele aspecten ervan. Zelf heeft ze het over een; ‘constante hunkering naar de totale overgave aan iets dat voor jezelf zo immoreel is, dat het gewoon niet kan. En als je er uiteindelijk dan toch aan toegeeft, dan spat je bijna uit elkaar van genot’.

Bea heeft al een paar keer iets gedaan dat ze van zichzelf eigenlijk helemaal niet kon maken. Zo is ze vreemd gegaan, zomaar met iemand die ze in de stad had ontmoet. Was dit voor haar al verschrikkelijk opwindend, de keer daarna heeft ze zich door haar man laten pakken in het sperma van een vreemde vent! En hij wist het niet!

Bea ‘s man is een vreemde gast. Hij wil helemaal niets met seks te maken hebben. Ja, “behalve de verplichte figuren, tweemaal in de maand”, aldus Bea. In hun omgeving is er niemand die Bea kan vertrouwen en aan wie ze kan vertellen over het dubbelleven dat zij leidt. Toch vindt zij dat niet eens zo erg, want zo blijft alles wat ze doet hartstikke verboden, geheim en spannend.

Bea masturbeert veel, met haar handen, niet met hulpmiddelen. Haar man zou zulke apparaten in huis niet tolereren, laat staan begrijpen. Als ze heel geil is, dan koopt ze een komkommer bij de supermarkt. Alleen een komkommer. Dan geilt ze al bij de gedachte wat de mensen er misschien van zouden kunnen denken. Ze maakt er dan een hele film voor zichzelf van. Het is al een keer voorgekomen dat een caissière haar veelbetekenend heeft aangekeken terwijl ze met haar man boodschappen deed. Dit was hetzelfde meisje bij wie ze de dag ervoor een komkommer afrekende...

Een ander geile stiekeme gebeurtenis vertrouwde zij mij ook toe. Ze werd een keertje wakker, vroeg in de ochtend, een uur of vier. Ze liep naar de keuken om wat te drinken, en staarde naar buiten. Er was geen kip op straat, maar her en der brandden lichten. Toen heeft ze de keukentafel heel voorzichtig naar het raam geschoven, is daarop gaan liggen, en heeft zichzelf - met de lichten uit weliswaar - ten overstaan van heel de wereld gemasturbeerd. Twee keer achter elkaar is ze klaargekomen. Ze heeft zich in een theedoek moeten smoren om te voorkomen dat ze het uitschreeuwde van genot. Deze Bea stuurde deze fantasie naar My op.

Bea! Hier komt ie!

Beatrice kon de slaap niet vatten. Ze woelde onder de paardendeken en op het jute en met stro gevulde matras. Warm was het niet, alhoewel de één meter dikke muren de winterkoude buiten hield. Ook lag het niet aan haar houten brits, het bed waar ze na anderhalf jaar al zo langzamerhand aan gewend moest zijn. Nee, het was de lijfelijke onrust die God op haar losliet, de verzoeking, de test.

Het was een bijna branderig gevoel vanaf haar knieën tot over haar buik. Jeukerig ook, maar aan de andere kant niet helemaal. En precies op haar borsten, op en rond haar tepels, daar ervoer ze hetzelfde, alleen wat duidelijker, wat vastomlijnder. Ze had het wel eens eerder gehad, meerdere keren zelfs. Maar nog nooit was het zo sterk als nu.

De oudere zusters van de orde hadden haar tijdens de initiatie hiervoor gewaarschuwd. God zou haar verzoeken, haar op de proef stellen. Vooral de eerste maanden zou ze het wel redden, door haar vastberadenheid en het geloof in het celibaat. Echter, precies zoals zij voorspelden, zou het na een jaar of anderhalf het ergst zijn. Als ze die ongeschonden en onbeschaamd zou doorkomen, dan had ze de ‘frigide status’ bereikt. Dan zou de zonde haar niet meer verzoeken.

Beatrice huilde. Dit was gewoon te erg. Niemand had haar verteld dat het zo zou zijn. Ze stopte met woelen en probeerde zo stil mogelijk te liggen. Ze dacht aan de mensen in het dorp. Aan de armoede die daar heerste, en aan de hoop en het vertrouwen die de dorpelingen in de nonnen stelden. Dat er voor hen gebeden werd, dat God in de regio was. Maar het hielp niet.

Ze zag slechts de sterke smid. Met z’n ontblote sterke armen zo breed als dijbenen, de zwart-vettige vegen erop, en de krachtige slagen met z’n hamer op het ijzer. Keer-op-keer, keer-op-keer, in de vorm zoals hij dat wilde... Ze zag vrouwen naar de beek lopen, kleren wassen. Zichzelf wassen en betasten. Zacht, loom, genietend. Ze zag jongens die de vrouwen bespieden, vanuit de bosjes. En heftig bewegen met hun linker- of rechterschouder. Jongens die het met zichzelf deden...

Het is niet eerlijk! Schreeuwde het diep in haar, zij allemaal wel, en ik niet. Woest sloeg ze de deken van zich af, met armen en benen. Ze draaide wild met haar hoofd over de kussen. De strovulling kraakte. Zuster Beatrice opende haar benen. Ze wilde het niet, maar het gevoel dwong haar ertoe. De verderfelijke beelden van de dorpelingen flitsten nu aan haar geestesoog voorbij. Vooral de smid met zijn pompende slagen, en de wassende van hun eigen lijf genietende vrouwen volgden elkaar in een ijltempo op.

Beatrice ‘s handen kropen over het ruwe matras naar de onderkant van haar lichaam. Ze slopen over haar warme, gewillige dijbenen. De aanrakingen tintelden door heel haar lichaam. Langzaam streelde zij de binnenkant van haar dijbenen. Ze vocht tegen het verlangen om zichzelf aan te raken, maar ze wist dat het een hopeloze zaak zou zijn. Ze zou zichzelf aanraken, bevlekken, bezoedelen. Voor het eerst in haar anderhalf jaar durende lichamelijke gevangenis. Haar handen waren bij het schaamhaar aangekomen. Ze aarzelde. De hitte en zinnenprikkelende opwinding waren onverdraagbaar. Ze zou eraan toegeven, zoveel wist ze al. Maar diep in haar ontstond een nieuwe sensatie. Een gedachte die zo slecht was dat ze het gevoel had dat de duivel zelf bezit van haar lichaam had genomen. En dat zij zich aan hem gaf...

Ze aarzelde. Om het voor zichzelf nog lekkerder, nog meer verboden te maken. Zuster Beatrice wist dat ze verloren was, en ze genoot ervan. De eerste aanraking was overweldigend. En toch, van heel diep was er ook verbazing; hoe het kwam dat zoiets fijns zo slecht kon zijn. Haar benen waren wijd gespreid, haar hielen en hoofd drukten diep in de matras waardoor ze een holle rug kreeg en alles nog beter voelde.

En met haar linkerhand hield ze haar onbezoedelde schaamlippen opzij, terwijl ze met de vingers van haar rechterhand haar clitoris betastte... Vrijwel onmiddellijk kwam ze klaar. Het was alsof haar lichaam zich van onderaf opende, en er van alles uitkwam. Geen slechte dingen, eerder waren het bloemen, een schitterende zon, een prachtig landschap. Ze genoot er met volle teugen van, en liet zich helemaal erin meevoeren. De genotsgolven rolden af en aan, iedere keer ondraaglijker, iedere keer heerlijker. Dat zoiets kon bestaan, realiseerde zij zich vreemd genoeg heel duidelijk. Zoiets zouden meerdere mensen moeten weten.

Ze moest haar gezicht in het armetierige bed drukken om te voorkomen dat ze het uit zou schreeuwen. En toch bleef ze haar vingers er tegenaan drukken, in een perfecte samenwerking met het genot dat haar voor het eerst in haar leven overspoelde.

Langzaam, heel langzaam nam het aan- en afrollende genot af. Ze begon weer meer met haar vingers te bewegen, om het gevoel in stand te houden. Dat lukte echter maar even. Er kwam weer ruimte om andere dingen gewaar te worden. Ze voelde tussen haar warme dijen. Dat ze zo zou zweten had ze niet gedacht. Heel het bed tussen haar benen was nat! Maar tegelijkertijd realiseerde zij zich dat het geen zweet kon zijn. Op haar rug en voorhoofd viel het namelijk nogal mee. In een flits begreep ze dat het uit haar vagina kwam. Dat vrouwen met dit vocht toegankelijker waren voor de mannen. Voor hun bobbels achter hun broeken, en schorten. Een nieuwe opwinding nam bezit van haar. Bezeten worden, door vreemde mannelijke lichaamsdelen, die in haar geschoven konden worden. Ze zuchtte, en voelde een enorme leegte in haar lijf dat tussen haar benen begon en tot diep in haar onderbuik doorliep.

Met één vinger gleed ze bij zichzelf naar binnen. Ze dacht dat ze gek werd, zo lekker was het. Met haar andere hand betastte ze haar borsten die vreemd prikkelend óp haar lijf leken te drukken in plaats er van deel uit te maken. En met in het centrum van dit gevoel haar tepels. Ze huiverde toen ze die tussen haar duim en wijsvinger rolde. En weer kwam ze klaar. Nu was het een ander gevoel. Het kwam nu meer van binnenuit, en het leek zich als een bal naar buiten te willen persen.

Bijna instinctmatig stopte ze nog een vinger in haar natte vagina, en nog één. Om het zo nog lekkerder en nog langer te laten duren. Zo diep mogelijk. Zuster Beatrice ontmaagde zichzelf. Uiteindelijk won het orgasme; het gevoel perste zich tussen haar vingers door. Vrouwengeil stroomde over de palm van haar hand.

Huiverend en sidderend kwam Beatrice tot rust. Meteen barstte ze in snikken uit. Is dit nu zo slecht? Vroeg ze zich af. Is dit nu datgene wat wij niet mogen weten, niet mogen doen? Het antwoord sloeg haar als de bliksem. Mensen die hieraan gehoor geven, kunnen zich nooit meer nederig opstellen naar God. Door aan dit gevoel toe te geven, kun je Hem nooit meer in volledige overgave eren. Want je geeft je namelijk aan jezelf, niet aan Hem. Beatrice huilde, en het kwam van diep. Ze had iets slechts gedaan en ze kon het nooit meer goed maken. Ze was een slet, een sloerie, een duivelshoer.

De weken daarna vergleden voor haar als in een angstdroom. Ze bracht de dagen naakt door biddend in haar cel. Ze bad totdat ze van uitputting op de koude harde grond in slaap viel. Ze vervuilde, at bijna niets en bad dat Hij iets van de schuld, de morele zonde zou wegnemen. De andere zusters meden haar. Zonder dat er een woord over was gesproken wisten zij waarom Beatrice zich in haar cel op had gesloten. Weken na de Zonde werd het de klooster-oudste te gortig. Ze sommeerde Beatrice de cel te openen en haar taken in de tuin te hervatten.

“Je moet leven met de zonden die je hebt begaan. Werk hard, niet alleen voor jezelf maar voor ons allemaal, en Hij zal je vergiffenis schenken”. Een deel van de last viel van haar af. Het was alsof de acceptatie van haar mentrix deel was van de vergeving waar zij naar zocht. Maanden duurde het voordat Beatrice een beetje leek op de levenslustige mooie jonge vrouw die ze was toen ze het klooster betrad.

Op een dag werd ze bij de zuster-oudste geroepen. Een inquisitiegroep uit een naburig Franciscaner-orde wilde met Beatrice praten. Ze mocht zich gelukkig prijzen. De monniken zouden haar zonden overnemen. Maar Beatrice twijfelde daaraan. Haar zonden waren te groot. Gedwee liet zij zich naar de binnenplaats voeren waar de devote mannen al op haar zaten te wachten.

“Zo, dus jij bent zuster Beatrice?” Vraagt de oudste monnik. De non kijkt naar de punten van haar voeten, en knikt bijna onmerkbaar. Ze zag niet dat de monniken elkaar veelbetekenend aankijken.

“Ga maar op de stoel zitten, dan stellen we een aantal vragen”. Beatrice doet wat van haar werd gevraagd.

“We hebben begrepen dat je gehoor hebt gegeven aan de verzoeking waar Hij je aan heeft blootgesteld?” Beatrice knikt weer, haar handen vroom in haar schoot gevouwen. De oudste monnik gaat verder. “Ook hebben we gehoord dat je jezelf al flink gelouterd hebt?”

“Ja vader overste”.

“Mm…, is het dan niet in je opgekomen dat Hij andere plannen met jou heeft? In al Zijn ondoorgrondelijke wegen, mm…mm...?” Beatrice raakte verward, bedoelde-ie nu echt wat ze meende te horen?

“Ik weet niet wat u bedoeld vader overste”, zei ze, niet-begrijpend naar hem opkijkend. “Zuster, soms is het beter de verzoeking helemaal uit te leven. Zuster Beatrice, gij zijt gezegend. Een werktuig Gods om sodomie en hoererijen te dempen, op te vangen”. De monnik pakte haar bij haar hand, en troonde haar mee naar de kapel. Niet-begrijpend liet zuster Beatrice zich leiden. De andere monniken volgden.

“Oh Heer, dank dat U onze zuster zo rijk heeft bedeeld met gevoelens die groter zijn dan zijzelf. Dank dat U ons tot haar heeft gebracht. Oh Heer, ons offer, nu, is meer dan Uw genadigheid. Het zal ook ons louteren van de kwelgeesten die onze gelederen teisteren. Heer, aanvaard het, voor U. Amen.”

Met haar handen streng voor haar gezicht gevouwen luisterde Beatrice uiterlijk onbewogen naar het gebed. Maar diep in haar zwol die heerlijke kriebel die ze al maanden niet meer had gevoeld. Hoorde ze het nu goed?

Er was iets niet in de haak, maar toch... Het verlangen in haar groeide mee. De oudste monnik stond op, en leidde haar de kapel uit. Beatrice ‘s onderbuik gloeide, en de tintelingen trokken door naar de onderkant van haar lichaam. Ze werd staand met haar rug tegen de muur gedrukt.

“Aanvaard Zijn Wil”, zei hij slechts. Toen zakte hij door zijn knieën, en samen met de twee andere mannen ontdeed hij de non van haar onder-habijt. En Beatrice gaf zich eraan over...

私の指IK VERTEL ALLES

Ik vertel allesPosted by My 4Fingers Sat, May 16, 2015 15:39:53

IK VERTEL ALLES

Zoals jullie mij kennen ben ik een vrouw; maar om ‘alles’ te kunnen vertellen ‘speel’ ik nu eventjes voor lieve begripvolle man. Dank u 私の指

Eind maart vertelde één van de meiden dat ze een nieuwe baan heeft waar ze meer kan verdienen en dat ze wil gaan samenwonen met haar vriendje. De opzegtermijn en de nog uit te keren vakantiedagen liepen bijna gelijk, dus aan het einde van de week zou ze weggaan. Het is moeilijk personeel te krijgen en Gertie werkte al een tijd bij me. Via het arbeidsbureau of met een advertentie ‘personeel gezocht’ op het raam kon ik toch wel weer een nieuwe krijgen?

Zaterdagmiddag tegen 13:00 uur kwam er een oosters uitziend meisje binnenlopen en vroeg of ze de baas kon spreken, ze wilde reageren op de advertentie op de etalage. Jolien kwam binnen op mijn kantoor en vertelde dat er een leuke meid stond die wilde werken.

‘Stuur maar door,” zei ik en keek op de monitor die voor me stond. Ik kon haar niet goed zien, het zijn ook zwart-wit camera’s. Opeens stond ze voor me, ‘Jezus die zag er lekker uit.’

“Dag” zei ik, “ik ben Ronald Verbeeck” en stak mijn hand naar haar uit.

“Dag, ik ben Chikako, ik zag uw advertentie op de etalage hangen en ik wil graag werken”, sprak ze in gewoon Nederlands.

“Nou, ga maar zitten en vertel maar eens wat je tot nu toe allemaal gedaan hebt.”

Ze vertelde dat ze net 18 was, geboren in Japan maar al na een half jaar met haar ouders naar Nederland gekomen was. Haar ouders hadden een restaurant gekocht in het Antwerpse en zij was dus eigenlijk als normale Vlaamse opgegroeid. Ze was wel iedere week naar Japanse les geweest, sprak thuis ook Japans maar had daar moeite mee. Het restaurant van haar ouders liep niet meer zo best, er was zoveel concurrentie bijgekomen en nog steeds vonden haar ouders dat ze een exclusief restaurant moesten hebben. Hoge prijzen, super bediening etc.

Chikako hielp mee in het restaurant als het druk was of als er ander personeel vrij was, ze moest dan wel de juiste kleding aan en zo af en toe handtastelijkheden toestaan van ‘mannen’ die vader belangrijk vond. Toen ze een keertje laat thuis was gekomen omdat ze met een vriendje van school was meegegaan had vader haar onder handen genomen en flink geslagen. Ze had in het restaurant moeten zijn, Abbas was geweest (zo’n patser met veel geld die iedere keer probeerde aan haar borsten te komen) en hij was kwaad weggelopen. Abbas zou vader geld willen geven zodat het restaurant open kon blijven, maar nu ze er niet geweest was zou het waarschijnlijk niet doorgaan. Wat het met haar te maken had wist ze niet, maar vader zei simpel dat ze de kleren van het restaurant moest aantrekken en met haar mee moest naar mijnheer Abbas.”

Chikako kreeg een beetje tranen in haar ogen.

“Nou” zei ik, “wanneer kun je op proef komen werken, dat meisje wat je net binnenliet is vandaag voor het laatst.”

“Nou” zei ze, “mag ik het nu proberen, ik kan wel met een kassa omgaan, ik weet wat bediening is en ik wil zo graag een baantje. Ik woon voorlopig bij een vriendinnetje in Mechelen, ik wil niet meer naar huis en ik moet gewoon geld verdienen”.

Nou is het op zaterdag altijd druk, er worden niet alleen veel sigaretten en kranten verkocht, maar er wordt ook veel gegokt. Lotto, Toto, Krassen, ik heb het allemaal. De twee meiden die alleen op zaterdag werken hebben er al problemen mee het allemaal goed te laten verlopen. Chikako zou dus niet echt kunnen laten zien of ze het wel aankon, dus besloot ik het haar maar te laten proberen. Ik moest toch een nieuwe meid hebben, deze zag er lekker uit en ik wilde eigenlijk gewoon eens kijken hoe de klanten op haar zouden reageren.

“Kom op! Ik geef je een kans,” sprak ik dapper, “doe je jas uit, die kun je daar achter ophangen, daar is ook het toilet en kom zo meteen maar even terug dan vraag ik Gertie of ze jou wil laten zien wat er allemaal gebeurd.”

Ik liep de winkel in, vroeg Gertie of ze even wilde komen en legde haar uit wat ik met Chikako had besproken.

“t Is wel een lekkertje hè, jij vindt Oosterse meiden toch altijd leuk, nou dit is er eentje hoor Ronald.”

“Ik weet niet of ze het wel kan,” legde ik aan Gertie uit, “ze heeft bij haar vader in het restaurant gewerkt en dit is toch wel anders.”

“Ik laat haar wel wat dingen zien en vertel je vanavond wel of ze een beetje slim is. Kunnen we tijdens mijn afscheid eens kijken of ze ook een beetje sociaal is. We drinken toch wel wat op mijn afscheid?”

“Tuurlijk, ik ga weer naar kantoor” en liep terug.

In mijn kantoor zat Chikako te wachten en inderdaad, wat een lekker lijfje had dit kind. “Ik ben er klaar voor” zei ze en ik dacht ‘ik ook’. Gertie kwam binnen en nam Chikako meer naar de winkel. Ik kreeg er een stijve van, wat een kind; maar ja werken moest ze ook kunnen. Ik ging door met de administratie, en ging even boodschappen doen. Je moet toch inkopen doen als je alleen woont.

“Wat heb jij nou weer in huis gehaald?” Vroeg de slager “gaan we concurreren? Zo’n meid heb je alleen maar voor het mooi, werken kunnen ze niet!”

“Nou, ik zie wel, Gertie is er vanavond voor het laatst, ik moet er toch eentje bij hebben en ze kan direct beginnen. Kom vanavond maar even een biertje drinken”.

Nadat de winkel dicht was en de kassa’s waren opgemaakt gingen we een biertje drinken, bloemen voor Gertie een leuk cadeautje en een ‘rijtje loten’ van mij. We waren leuk aan het babbelen en ik zag Chikako op een kruk gaan zitten. Wat een superkleine slip had die aan. Strak maar vooral ook ‘lekker’.

De slager was nog even binnen en daarna ging iedereen zijn weg. Chikako vroeg of ze mocht blijven werken en ik vroeg haar nog even te blijven. Gertie had me verteld dat het wel zou lukken, ze wil heel graag, is vriendelijk enne... ach... je weet wel Ronald.

Het rolluik ging dicht en ik ging terug naar kantoor. Chikako zat nog steeds op de kruk en vroeg me of ik nog wat wilde drinken.

“Neem zelf ook wat lekkers” zei ik, “ik drink geen alcohol” was het antwoord. Ze stond op, ging naar de koelkast en kwam met een cola en een biertje terug.

“Mag ik maandag beginnen?” Vroeg Chikako terwijl ze zich naar me toedraaide.

“Ja, laten we het proberen, maar vertel me nou eens waarom je vanmiddag in eens tranen in je ogen had.”

“Ik vertel het liever niet, het was niet leuk, maar ik moet naar m’n vader luisteren, dat is de traditie bij ons.” Ze begon wat op de kruk te draaien en ik zei “is die mijnheer met die moeilijke naam vervelend geweest?”

“Ja, toen m’n vader en ik bij mijnheer Abbas binnen kwam, moest ik direct mee naar de bibliotheek. De bibliotheek bleek een grote ruimte, vijf stoelen, twee grote tafels en alle wanden bedekt met boeken. Mijnheer Abbas en mijn vader spraken met elkaar, ik kon het niet goed horen maar ik begreep dat ik daar die avond moest blijven. Ik snapte niet wat de bedoeling was tot mijn vader naar me toekwam.”

“Mijnheer Abbas is erg beledigd dat je niet in het restaurant was vanavond, hij vindt het niet goed dat je een vriendje hebt. Je moet doen wat hij zegt, anders is het restaurant verleden tijd. Ik ga weg en kom je morgen weer ophalen.”

“Mijn vader ging weg en ik was ineens alleen in de bibliotheek, wachtend wat zou gaan gebeuren.”

Nou, mijn verbeelding werkt nog naar behoren en de rest ook dus zei ik. “Vertel het maar niet, wat heb ik er aan om jouw ellende te horen.”

“Nee, de luiken zijn dicht, ik vertel het u, ik heb het nog aan niemand anders kunnen vertellen. Mijn vriendinnetje heeft een Nederlandse vriend, haar moeder is Japans, haar vader is Vlaming. Zij snapt het niet waarom ik het gedaan heb, waarom ik gebleven ben. Mag ik het vertellen?”

Als je als ‘vader’ bent voor je meiden, en dat ben ik, dacht ik dat het maar moest laten gebeuren. Niemand zag dat er nog mensen in de winkel waren.

“Ik was een tijdje alleen in de bibliotheek, ik keek naar alle mooie boeken die er stonden, allemaal Japans. Het was er heel erg stil, ik voelde me na een kwartiertje wel weer op m’n gemak, alleen waarom moest ik hier blijven? Het leek me duidelijk. Mijnheer Abbas kon nu, zonder dat iemand anders dat zag, aan m’n borsten zitten, me waarschijnlijk uitkleden en met me willen neuken. Als dat zou helpen voor het behouden van het restaurant, so what. Ik was al lang aan de pil, was met m’n vriendje al vaker naar bed geweest dus als dat nou echt moest, dan zou ik me gedragen als dochter van mijn vader.

Opeens ging het licht in de bibliotheek uit, pikkedonker was het. Het duurde toch wel zo’n tien minuten voordat de deur openging. Niet mijnheer Abbas stond in de deuropening, maar zijn dochter. Ze deed de deur weer dicht, weer donker. Daarna het licht aan. Ik had pijn in m’n ogen van het felle licht wat er nu was. Baibre kwam naar me toe en zei simpel.

“Ik moet je klaarmaken voor mijn vader.” Baibre en ik hebben samen op school gezeten, zij twee klassen hoger dan ik. Het verschil tussen ons is dat ik Nederlands denk en zij Japans. Ze is hier pas tien jaar.

“Wat wil je vader van me” vroeg ik Baibre.

“Alles”, antwoordde ze simpel. “En met alles bedoel ik ook werkelijk alles. Je zult vanavond worden gestraft omdat je vanavond niet in het restaurant aanwezig was, je zult worden gestraft omdat je een vriendje hebt en je zult worden genomen omdat mijn vader het restaurant van jouw vader financieel steunt.”

“Waarom?” Schreeuwde ik uit.

“Daarom, je bent een meisje, een lekker meisje en Papa zegt dat jij straf verdient. Help me, ik vind het ook niet leuk. Ik moet je voorbereiden op alles wat kan gebeuren. Kleed je uit!”

“Waarom help je me niet om weg te gaan, help me vluchten!”

“Neen, dat kan niet, ik ben de dochter van Abbas, ik moet gehoorzamen en jij nu ook.” Ik begon langzaam m’n blouse open te knopen toen Baibre zei “nog twee minuten en je bent bloot!”

Ze sprak ineens heel anders en ik snapte werkelijk niet waarom. Ik haastte me om alles uit te doen en legde de kleren op een stoel.

“Dat had je beter niet kunnen doen, ze zien alles. Die stoelen zijn niet van jou. Dat zal je straks wel merken! Draai je om, laat me alles bekijken.”

Ik draaide alle kanten op en Baibre kwam naar me toe. “Ga met je rug op die tafel liggen en lig stil!”

Zo goed en kwaad als dat kon ging ik liggen en Baibre kwam naar me toe. Ze begon in m’n borsten te knijpen en streelde m’n haar. “Hm…” zei ze, “niet slecht”.

Daarna ging ze verder, drukte met haar handen m’n benen wat uit elkaar en zei “waarom heb je haar op je kut, Papa wil een kaal kutje, ik moet je scheren.”

Nu had ik het wel gehad. Ik wilde eigenlijk de rest niet meer weten, moest plassen en vroeg, “waarom stop je niet met je verhaal, al die ellende, waarom vertel je het mij?” Ik ging de deur al uit en Chikako zei eigenlijk heel simpel.

“Ik zei al dat ik het nog niemand kon vertellen, ik wil hier graag werken, u moet weten wat er gebeurd is, het helpt me een beetje als ik het eens kan vertellen, snapt u dat?”

Ik ging naar het toilet en dacht ‘ik snap het niet, maar waar ik mee aan het pissen ben wel’ fuck! Ik had een gigantische paal in m’n broek, begon voor me zelf te bedenken wat Chikako allemaal beleefd zou hebben en had eigenlijk een gevoel van ontkenning en toch…

Toen ik terug kwam, met weer een flesje bier in m’n hand vroeg ze me of ik ook een wijntje had.

“Je drinkt toch geen alcohol zei je straks.”

“Nee, eigenlijk niet maar één glaasje helpt misschien een beetje u alles te vertellen.”

“Ik breng je zo naar je vriendin, het wordt al laat.”

“Eerst m’n wijntje drinken, dan mag u me wegbrengen als u dat wilt. Ik kan toch ook de bus nemen.”

Toch zo langzamerhand geil wordend vroeg ik; ”Oké, hoe ging het verder met Baibre?” “Het was simpel, ik had feitelijk geen keuze maar toch mocht ik nog kiezen, een tafel of een stoel. Baibre legde uit dat ik met m’n rug op de tafel moest liggen, met m’n billen aan de voorkant van de tafel zodat m’n kutje duidelijk zichtbaar was, m’n benen werden vastgebonden, m’n handen werden boven m’n hoofd werden vastgebonden. Als ik voor de stoel koos werden m’n handen vastgebonden naast me, moest ik m’n benen over de leuning leggen en was ik ook weer machteloos. Welke keuze ik maakte, ik kreeg een blinddoek over m’n ogen, zou roerloos liggen en daarna alles moeten ondergaan wat ‘ze’ met me van plan waren. Ik vroeg Baibre waarvoor zij zou kiezen, waarop ze antwoordde dat zij haar vader altijd gehoorzaamde, maar dat de stoel het beste was.”

“Je ligt dan het meest open, dan heb je minder pijn straks.”

Ik gehoorzaamde en koos de stoel. Ik ging zitten en m’n armen legde ik naast de stoel. Baibre bond ze vast aan de poten. Daarna zei ze “benen wijd, op de leuning leggen.”

Ik deed wat ze zei en voelde dat ik echt ‘open stond’. Het kussentje achter m’n rug betekende nu ook dat mijn billen een beetje openstonden. Ze bond mijn enkels vast en ging met een vinger door m’n spleetje heen. “Goed zo, je bent al best een beetje nat, ik doe je nu een blinddoek voor. Als het straks is afgelopen help ik je, ik blijf in de kamer maar ik mag niets meer zeggen, mag je niet helpen. Jij ondergaat de straf die je verdiend hebt. Sterkte.”

Ik had het zo langzamerhand niet meer, dit meisje, er lekker en pril uitziend net alsof het nog maagd was, bleek waarschijnlijk zwaar misbruikt te zijn. Eigenlijk wilde ik alles nu horen, maar zei toch “ik breng je weg, het is al 20:30 uur, ik moet ook naar huis.” Chikako keek me op een bepaalde manier aan die ik nog niet van haar gezien had (ik kende haar ook nog maar een paar uurtjes).

“Op u wacht thuis niemand, volgens Gertie woont u alleen. Mag ik mijn verhaal bij u thuis verder vertellen, ik wil het graag vertellen. Ik kom wel naar huis, ik ken iemand met een scooter die me wel wegbrengt. Mag ik alsjeblieft mee, ik kook wel wat, dat kan ik goed hoor.”

Mijn verstand zei ‘neen’, mijn pik zei ‘ja!’ Die zei dat ze mee mocht gaan. Maar mijn verstand gebood haar wel dat ze naar huis moest vanavond.

“Geen probleem” zei ze terwijl ze opstond. Ze stond ineens dicht bij me, gaf me een kus op m’n wang en zei alleen maar “dank u.”

We deden de lichten uit in de winkel, rolluik omhoog, alarm aan en verlieten het centrum We liepen naar de auto en Chikako vroeg waar ik woonde. Ik vertelde haar dat mijn ex was weggegaan en ik daar dus nog steeds woonde, een leuke woning die wat aangepast was.

“Ik ben benieuwd, de woningen waar mannen alleen wonen zijn, tenminste dat zeggen ze altijd, rommelhokken. Dat verwacht ik van u niet.”

Tijdens de rit naar huis spraken we niet, ik dacht alleen maar hoe het verder zou zijn gegaan en mijn gedachten gingen zo ver dat ik wel met mijnheer Abbas in die kamer had willen staan, een willoos meisje in een stoel zien zitten waarmee je “alles” mocht of kon doen. Chikako moet m’n gedachten hebben geraden.

“Straks vertel ik alles, werkelijk alles aan Ronald Verbeeck”

私の指De pocket

De pocketPosted by My 4Fingers Sun, September 22, 2013 11:04:05

Ik haalde de laatste stoptrein van Antwerpen naar Brussel ruim op tijd. Ik had geen zin om gestoord te worden tijdens mijn reis en aangezien ik de conducteur bij de machinist zag instappen, liep ik over het perron naar de laatste coupe van het tweede treinstel. Ondertussen keek ik door de smerige treinvensters naar binnen. Bijna niemand in de trein en naarmate ik verder naar achteren liep werd het leger en leger. Heerlijk rustig na een zware dag. Stilte. Ik opende de deur van de treincoupé en nam plaats in mijn favoriete plek, meteen links achter de deur op een zogenaamde tweezitter vanwaar ik heel het coupé kon overzien. Ik zakte onderuit en legde mijn hoofd tegen het raam, sloot mijn ogen en genoot van de stilte die in een trein zo zeldzaam is. Ik dommelde een beetje weg, tot ik het sissen van de deur hoorde. Ik keek niet op, maar dacht, 'verdomme, hopelijk niet zo’n halfgare student die zijn walkman zo hard zet dat ik kan horen wat hij speelt!' Tja, ik heb nooit beweerd dat ik geen ongegronde vooroordelen heb. Maar verder besteedde ik er geen aandacht aan.

De fluit van de conducteur klonk, immens ver weg. Deuren sisten en sloten. Met het typische gepiep en gekraak zette de trein zich in beweging. Ik ging even verzitten om mijn hoofd niet tegen het raam te laten bonken door het schudden van de trein en keek bij de gelegenheid even snel de coupé door, om te zien wie er zo bruut was geweest mijn rust te verstoren.

Mijn agressieve hersenspinsels werden heel snel verdreven toen ik zag wie er in de coupe was komen zitten. Twee banken verder aan de rechterkant had ik frontaal zicht op een jonge vrouw van ongeveer 30 jaar, met een geweldig mooi, bijna zwart, lang, golvend kapsel tot aan haar middel. Ze las een pocketboek en droeg het haar daarom aan een kant van haar hoofd naar voren om te voorkomen dat het in haar gezicht viel. Helaas droeg ze het aan mijn kant zodat ik van haar gezicht slechts weinig zag. Verder een hele wijde zwarte trui met een boothals en een lange zwarte wikkelrok. Al dat zwart maakte haar mysterieus, haar kleding nonchalant, haar houding zelfverzekerd. Een feest voor mijn ogen, alleen al om haar te zien lezen.

Nu en dan sloeg ze een bladzijde om en dan bewoog ze even, verder zat ze helemaal stil. Ik kon mijn ogen niet van haar afhouden. Ze trok me aan, prikkelde mijn fantasie. Ze ging verzitten. Draaide in mijn richting. Ik kon de omslag van het boek zien dat ze las. Bloedrood, met in het midden een zwart-wit foto van een vrouw liggend voor en kachel die opkeek naar de lens van de fotograaf. Van de titel kon ik alleen lezen, 'Het korte eroti…" verder kon ik het niet lezen. Op de achterflap een klein kleurenfotootje, vast en zeker van de schrijver met een stuk tekst.

Even keek ze op van boven haar boek, en keek me daarbij recht aan. Ik voelde me betrapt, en werd vuurrood. Maar zijn gaf een glimlach prijs die alles goed maakte en me helemaal deed verzinken in mijn fantasie. Haar ogen waren opvallend licht. Lichtblauw, bijna grijs, en pasten eigenlijk niet bij haar voorkomen. Dat maakte haar alleen nog mysterieuzer. Toch wilde ik niet meer van deze vrouw weten, ik wilde haar alleen bekijken. Ze was zó mooi, dat zelfs de minste kennis over haar het perfecte beeld alleen maar zou verstoren. Zij verdiepte zich weer in haar boek, ik verdiepte me weer in haar verschijning. Maar ze had in de gaten gekregen dat ik zat te staren, dat was wel duidelijk.

Geleidelijk kwam in het stilleven meer beweging. Ik realiseerde me na enige tijd bewust dat ze niet meer stil zat, in tegendeel. Het begon er op te lijken dat ze quasi per ongeluk steeds een andere houding aannam zodat ik telkens gewezen werd op een volgend nog mooier deel van haar prachtige lichaam. Bovendien kreeg ook zij blosjes op haar bleke wangen. Ik was dus niet de enige die onrustig was geworden. Waarom? Omdat ze wist dat ik haar in het oog hield? Neen. Ik concludeerde dat de inhoud van haar boek de oorzaak van haar onrust was. Ze werd steeds onrustiger, getuige het feit dat ze steeds korter in de zelfde houding bleef zitten. Uiteindelijk zat ze niet meer stil, maar schuifelde opgewonden over de bank, ze kon haar draai duidelijk niet vinden. Haar lippen gingen een klein beetje van elkaar. Van het boek draaide ze de laatste pagina om en ze legde het naast zich op de bank, buiten mijn gezichtsveld. Vanaf de bank tegenover haar haalde ze een kleine zwarte handtas. Daarmee verdween ze richting toilet aan het andere einde van de wagon. Ik kon het niet nalaten haar na te kijken en haar mooie silhouet te bewonderen.

Ze was lang weg. Te lang om een plasje te doen en haar make-up bij te werken. Ik was brutaal genoeg om naar haar te kijken toen ze door de deur de coupé in kwam en mijn kant uit liep. Uiteraard ging ze weer op haar eigen plek zitten, maar tot die tijd keek ik hoe ze liep, hoe haar borsten bewogen en hoe haar hele lijf leek te gloeien. Naar mate ze dichterbij kwam leek het zowaar warmer te worden. Het was maar goed dat ze mij negeerde en weer op haar eigen plek ging zitten, ik had me vast en zeker verbrand als ze mij had aangeraakt en de blos op mijn gezicht zou verraden hoe opgewonden ik van haar was. Ze ging nu gemakkelijk zitten. Onderuitgezakt, voeten op de bank voor zich en haar gezicht naar het raam gericht. Iedereen weet dat je buiten niets ziet gedurende een nachtelijke reis, zeker niet als binnen in de coupé alle lampen branden. De trein minderde vaart en stopte in Duffel. Niemand stapte in of uit in onze coupé. Ik kon niet zeggen dat ik het erg vond. Toen het voertuig zich weer in beweging zette kwam mijn reisgenote ook weer in beweging. Haar rechterhand wreef over haar buik, en dook onder haar trui. Onmiskenbaar op zoek naar haar tepel waar ze zacht en vooral langzaam mee begon te spelen. Onzichtbaar onder haar trui en toch zichtbaar. Ze sloot haar ogen, maar niet voordat ze zich er discreet van vergewist had dat ik haar nog observeerde. Door haar beweging zakje haar trui langzaam maar zeker over haar schouder en legde die bloot. Geen BH bandje, handig in dat geval. Haar linker hand streelde aanvankelijk haar dijbeen, maar kroop voorzichtig in de richting van haar kruis. Het strelen van haar benen en de binnenkant van haar dijen zorgde er voor dat haar wikkelrok open viel. Ze droeg zelfophoudende kousen op een romig witte huid. Haar hand ging nu gericht richting kruis en trok de rok opzij, alsof ze me een beter uitzicht gunde. De tijd vergleed samen met de vele kleine en grote stations waar de trein iedere keer een paar minuten stopte. Het werd nog beter toen ze haar linkerbeen optrok en tegen de armleuning van de bank zette. Ik keek rechtstreeks tegen haar slip aan. Vier vingers gleden achter de zwarte kant en vonden duidelijk haar klitje.

Haar bewegingen werden wilder en ze deed ook geen moeite meer haar trui over haar borsten te laten vallen. Met het masseren van haar borsten kwam dan de ene en dan de ander bloot en had ik de gelegenheid haar kleine, harde, donkerroze tepels te bewonderen. Ze plukte ze zachtjes, draaide ze om beurten voorzichtig, om er vervolgens zacht aan te trekken tot ze uit haar vingers glipten. De huid om haar kutje heen ging glimmen door het sap dat ze uitsmeerde terwijl ze zich vingerde. Haar duim haakte achter de elastische band en trok het slipje onderuit, waardoor ik uitzicht kreeg op een 'middenstreepje' op haar heuveltje. Er gingen vingers in haar kutje en haar klitje werd snel gemasseerd. Ze raakte duidelijk in een soort roes en liet zicht achterover zakken om vervolgens ongegeneerd plat op de bank te gaan liggen. Ze begon hoorbaar zwaarder te ademen en slaakte af en toe en kreetje. Ze masturbeerde ritmisch en doelbewust, en juist toen ze haar hoogtepunt bereikte, dook de trein hard in de remmen. Haar orgasme overstemde echter het piepen van de remmen, en duurde niet zo lang.

Toen de trein stilstond kwam ze vlug overeind, alle kleding viel onmiddellijk in de plooi en ze keek me verleidelijk aan.

“Ik moet er hier uit.” Zei ze met een Vilvoord 's accent.

Ik schrok, want ze wist dus dat ik alles had gezien. Ik was zo in haar vertoning opgegaan dat ik ook mijn hand onder mijn mini rokje had laten dwalen. Ze pakte snel haar spullen en liep vlug de coupé uit. Terwijl ze mij voorbij liep gooide ze de pocket in mijn schoot. Half versuft keek ik nog even door het raam naar buiten en kreeg ik een kushandje toegeworpen dat ik mijn leven lang niet zal vergeten.

私の指

Sami en het danseresje.

Sami en de danseresjesPosted by My 4Fingers Mon, September 24, 2012 14:28:04

Sami en het danseresje.

Zoals zo vaak de laatste tijd zat ik weer de hele dag in het park. Een handdoek, een fles water en een paar broodjes gezond, heerlijk. Ik kon echt genieten zo een hele dag alleen, en dan maar naar de mensen om me heen kijken. Ik kende bijna iedereen om me heen, maar dan wel alleen van gezicht. De zeer gelukkige pa en ma met hun pas geboren kindje. De zeer ongelukkige pa en ma met hun twee ongelooflijk vervelende zoontjes die zich gedroegen als twee schreeuwende hyperventilerende debielen. En dan de Duitsers. Zo noem ik ze in ieder geval. Te dik en de hele middag bezig. Met eten natuurlijk. En niet gewoon een appel of een wortel zoals ik, nee, complete maaltijden, hele bergen eten ze met zijn tweeën. Ik ben altijd weer met stomheid geslagen als weer eens alles op is, je ziet ze dan zoeken en zoeken. Ik hoor ze dan tegen elkaar zeggen. "Alles is op, gaan we naar huis?"

En dan de verliefde stelletjes, hele hordes komen en gaan ook weer. Ze hebben geen rust dat zie je. Langer dan een half uur blijven ze nooit. Ik heb geen idee waarom. Tja, en dan de jongens en mannen alleen. Ik probeer zo weinig mogelijk naar ze te kijken want ze denken gelijk dat ze kans maken. Niet dus. Waarom weet ik niet, maar ik en een jongen? Toen. Ik mocht er niet aan denken. Mijn favoriete categorie zijn natuurlijk de meisjes. Lekkere, sexy meiden. Het klinkt misschien gek maar meisjes en vrouwen komen bijna nooit alleen of in ieder geval heel zelden. Zo ook deze middag. Het was al twintig na vijf en alle papa en mama 's waren al weg of ze waren bezig met pakken. Mijn oog viel op twee jonge meiden die niet ver van mij langs de bosrand kwamen zitten.

Ik lag met mijn rug tegen een boom met mijn zonnebril op. De twee meiden gingen precies tegenover mij zitten zodat ik ze goed kon bespieden. Ik schat ze een jaar of twintig. Allebei prachtig lang blond haar. De een sluik en de ander had wat krullen. Ze waren ook lekker sexy gekleed, althans dat vond ik.

Die met die sluikse haren droeg een wit rokje en een topje dat haar buikje royaal vrij liet. Ze had een mooie kleine navel en was opvallend mooi bruin. Ze droeg een kleine zonnebril waar ze meer overheen keek dan erdoor. Haar benen waren opvallend gespierd en ik kon de lekkere donshaartjes op haar benen zien door de mooie lichtval. Het rokje was nogal strak waardoor haar kontje goed zichtbaar was. Mooi strak.

Haar vriendinnetje droeg een spijkerbroek en een wit T-shirt. Voor mij de ultieme sexy kleren voor vrouwen. Het was een oude afgedragen spijkerbroek en het T-shirt was iets te groot. Volgens mij droeg ze geen bh want ik zag haar tietjes behoorlijk bewegen. Ook zij had een lekker strak kontje. Heerlijk sexy in een strakke spijkerbroek. Ik voelde dat mijn tepeltjes hard begonnen te worden en mijn poesje begon te gloeien. Af en toe keek het meisje met die lekkere strakke spijkerbroek in mijn richting, maar ik bleef muisstil liggen. Het duurde een hele tijd voor ze geïnstalleerd waren. Handdoekje, radiootje, frisdrankje en... Zonnebrandolie!

Het was ondertussen al omstreeks zeventien uur dertig, zouden ze nu nog gaan zonnen? Het zou wel kunnen want het duurde niet meer lang en de zon bereikte hun plaats. Ik begon mij al te verheugen op die twee meiden in bikini. Eindelijk zaten ze dan, nou ja zitten? Liggen, dan weer zitten, dan weer half zitten en half liggen, dan weer staan en alles daartussen. Ik zat mij daar echt een beetje te amuseren met die twee spring in het veldjes. En kwebbelen? Aan de lopende band, ongelooflijk wat moesten zij elkaar al lang niet meer gezien hebben. Opeens viel mij op dat ze af en toe in mijn richting keken. Dan een van beide en dan weer alle twee. Ze hadden van die lieve guitige gezichtjes die de hele dag leken te lachen. Plots sprongen ze alle twee op en begonnen te dansen op zo'n MNM plaatje.

Voorzichtig keek ik even om me heen en zag tot mijn verbazing dat we bijna helemaal alleen waren. Een stukje verderop zaten nog twee oudjes op een bankje, maar die maakten eveneens aanstalten om te gaan vertrekken. De twee vriendinnen stonden met hun handen in de lucht te dansen terwijl ze me hun kontjes draaiden. Wat een lekker uitzicht had ik vandaag. Ik draaide mij nog even om, om te kijken of de twee oudjes er nog waren. Maar nee hoor die waren ook al vertrokken.

"Lekker alleen met die twee meiden" dacht ik toen ik me weer terug naar de twee meiden wilde draaien.

Ik schrok toen een van beiden plots voor mijn neus stond.

"Oh, sorry" zei ze met een lieve zachte stem en keek me lachend aan. Het was het meisje met de spijkerbroek. En zo vlak bij me zag ik hoe mooi haar gezicht was. "Heb ik je laten schrikken?"

"Ja, maar ik lette even niet op, ik dacht even aan iets anders. Maar, kan ik je ergens mee helpen" zei ik.

"Ja, heb jij verstand van fototoestellen of zo" vroeg ze en kwam naast me zitten. Ze beroerde met haar knie even mijn bovenbeen wat mij direct opviel.

"Wel… ik heb er wel een beetje verstand van hoor, maar ik ben geen techneut. Laat maar eens zien dat toestel"

"Fantastisch. Kun je misschien even meelopen, als die het doet mag je gelijk wat foto's maken van ons. Als je wil natuurlijk" vulde ze snel aan.

"Heel graag zelfs, ik zit me toch maar een beetje te vervelen hier." Ik stond op en liep met het meisje naar hun plaats. Daar aangekomen stak het andere meisje gelijk haar hand uit en stelde zich voor. "Hoi, ik ben Miranda maar iedereen noemt mij Mira"

"Hallo" zei ik. "Ik ben 私の指 , maar iedereen noemt mij Sami, en als je Bami durft zeggen moet ik je naar voorouderlijk gebruik vermoorden."

De twee vriendinnen rolden door het gras van het lachen en ik moest er zelf ook nog wel om lachen. "En wie ben jij?" Vroeg ik aan het meisje met de mooie krullen in d'r haar.

"Oh sorry, ik ben Muon, tja en daar kan ik weer niets aan doen. Dan moet je bij mijn ouders zijn, dat zijn van die hippies, aan moorden zullen die wel niet gedacht hebben."

"Wat een leuke naam, ik heb hem wel eens eerder gehoord in Amerikaanse films

"Dank je, hij is inderdaad wel apart, ik vind hem zelf ook wel mooi. Hier is het fototoestel, wij krijgen het niet aan de praat. Het is zo een digitaal ding" zei Muon.

Ik nam hem aan en zag gelijk dat de keuzeschakelaar aan de achterkant verkeerd stond.

"Oh, ik zie het al, deze moet op "picture" staan. Zo nu moet het werken." Ik gaf de camera terug aan Muon die mij met grote ogen aan keek. "Is dat alles" zei ze een beetje verlegen.

"Tja!" Zei ik een beetje overdreven trots en gelijk toch enigszins verlegen.

"Dan kun je gelijk een paar foto"s maken, als je wilt natuurlijk?"

"Ja, kom maar hier dan schiet ik wel een paar leuke foto's".

Ze gaf de camera weer aan mij. Ik pakte hem vast en raakte haar vingers aan. Ze keek me aan en glimlachte even.

"Ga maar bij die boom staan, eentje links en eentje rechts"

"Ja leuk" zeiden ze en liepen naar de boom. Het zag er best leuk uit die twee witte kopjes achter die boom vandaan. Ik schoot een paar foto's en vroeg hen toen voor de boom te gaan staan. Een beetje houterig gingen ze naast elkaar staan en wisten niet wat ze met hun handen moesten doen.

"Dames, dat kan wat losser hoor. Misschien moet ik maar een beetje sturen. Mira, leg allebei je handen op de schouder van Muon en leg je kin op je handen, maar wel deze kant opkijken. Ja goed zo". Ze deden alles wat ik zij.

"Draai nu iets naar elkaar en kijk elkaar aan. Mira leg jij je linkerhand op de schouder van Muon en Muon leg jij je hand op de buik van Mira." En weer deden ze wat ik vroeg. Ik keek door het vizier en kreeg er lekkere warme gevoelens van, wat een prachtmeiden. Lekker slank, precies waar ik van houd. Niet te groot, lang haar en totaal onbevangen. Wat had Mira een mooie platte buik, en zo lekker bruin waren ze allebei. Ik wou dat ik mijn hand op Mira d'r buikje mocht houden. Ik vergaapte mij door het vizier van de camera en gaf de ene na de andere opdracht die ze allemaal zonder vragen uitvoerden. Ik werd wat overmoedig.

"Kijk elkaar aan en doe net of jullie elkaar willen zoenen." Tot mijn schrik begonnen ze echt met elkaar te zoenen. Ik stopte met fotograferen en keek met open mond toe. Ik was al wat gewend maar dit had ik nooit verwacht. Langzaam liep ik naar hen toe. Toen ik bij hen was stopten ze even en keken mij aan.

"Ga maar door met foto"s maken hoor" zeiden ze en glimlachten even naar me.

Ik zette de camera weer voor mijn oog en maakte een foto. Mira stopte met zoenen en sloot haar ogen. Haar mond stond iets open. Muon begon te tongzoenen, maar Mira liet het over zich heen komen. Muon likte haar lippen en kuste haar. Toen drong ze binnen in de mond van Mira en zoog op haar onderlip. Nog nooit had ik zoiets geils gezien. Ik werd er duizelig van. Mijn poesje was op slag kletsnat en mijn tepels priemden door mijn T-shirt. Ik maakte misschien wel dertig foto's en had het gevoel dat het er nog niet genoeg waren. Muon pakte het hoofd van Mira met haar beide handen vast en zoende er op los. Mira begon nu ook actief te zoenen. Ik zag haar tong nu verdwijnen in de natte mond van haar vriendin. Plots zag ik dat Mira haar handen onder het T-shirt van Muon had. Ze was de borstjes van haar vriendin aan het kneden en ik kon Muon nu ook horen kreunen.

"Wat een geile donderstenen zijn jullie". Ze maakten zich los uit hun kus en keken mij even aan.

"Sorry" zei Mira "maar ik moet gaan, ik moet op tijd thuis zijn maar jij kunt toch nog even blijven?" zei ze tegen Muon. Muon keek haar even aan en keek toen naar mij. "Ja, kunnen we nog wat foto's maken" riep Muon tegen Mira terwijl ze mij aankeek. Mira was al begonnen alles in te pakken.

"Wacht maar dat doe ik wel" zei Muon. "Ga jij je fiets maar even halen."

Vrolijk huppelde Mira weg en kwam nog geen minuut later terug. "Zijn jullie eindelijk klaar" grapte ze. Gelijk kreeg ze een flinke klap op haar kontje.

"Dat had je verdiend en ik vond het nog lekker ook" gooide Muon eruit. "Zie ik je morgen weer?"

"Ja is goed, zo tegen de middag."

"Goed, Sami het was leuk je ontmoet te hebben, ik hoop dat ik je nog eens zie."

"Dat denk ik zeker" zei ik en met een noodgang stoof ze weg op haar fiets.

"Zullen we een stukje gaan lopen?" vroeg Muon met een lieve stem.

"Ja, lijkt mij wel fijn". Langzaam slenterden we het pad af tot we bij een kapot bankje kwamen. Er was alleen nog maar een zitting, de rug leuning was eraf gesloopt.

"Hier kun je nog wat foto"s van me maken."

"Hoeveel foto's kun je hier eigenlijk mee maken" wilde ik weten.

"Oh, zeker vierhonderd, dus je kunt nog even vooruit." Ze ging op de bank zitten met haar handen op haar knieën. Ik ging wat door mijn knieën en maakte een foto. Toen trok Muon haar benen omhoog en zette haar voeten naast zich op de bank. Nu zat ze met gespreide benen voor me. Ik maakte een foto en staarde naar haar kruis. Wat een geil gezicht in een spijkerbroek. Ik begon een beetje te transpireren van opwinding. Seks wilde ik met Muon, lekkere meidenseks.

Intussen was Muon op haar rug gaan liggen. Langzaam ging ik dichterbij terwijl ik de ene na de andere foto maakte. Ze zag er mooi en teder uit zoals ze daar lag. Terwijl ze in de camera keek legde ze een hand op haar buik. Langzaam trok ze haar T-shirt iets omhoog en kon ik net haar naveltje zien. Langzaam liet ik de camera zakken. "Ga je speciaal voor mij een show geven?" vroeg ik zacht.

"Wie weet" zei Muon. Ik stond nu naast haar en zette mijn linker voet over het bankje heen. Nu stond ik met gespreide benen over haar heen. Langzaam liet ik mij zakken en ging op haar bovenbenen zitten.

"Maak nog een foto van me" zei ze een beetje hees. Ik maakte weer een foto. Ze nam haar T-shirt en begon het langzaam omhoog te trekken. Mijn adem stokte. Net onder haar borsten stopte ze.

"Hoor jij ook onweer?" vroeg ze en ik keek omhoog.

"Shit, hier komen we nooit meer op tijd weg."

"Kom" riep Muon. "Ik weet een plekje waar we kunnen schuilen hier vlakbij." We sprongen op terwijl de eerste dikke druppels neerkletterden. Zo hard als ik kon rende ik achter Muon aan. "Is het nog ver?"

"Nee hier achter die bomen." Er stond een klein gebouw achter de bomen en een hekwerk van wel twee meter hoog.

"Daar komen we nooit overheen"

"Nee, dat niet" lachte ze. "Maar wel onderdoor." Muon liet zich op de grond ploffen en kroop onder de draad door. Ze stond op en ik zag dat ze helemaal onder de modder zat.

"Wel, dat is ook lekker" riep ik terwijl ik voelde dat ik al klets nat was van de regen. "Maakt niet, die wassen we wel uit". Zo snel ik kon kroop ik onder de draad door en rende het gebouwtje binnen. Het bleek een sauna te zijn met een jakuzi erin.

"Wauw hé, van wie is dit allemaal?" Verbaasd stond ik rond te kijken.

"Dit is van vrienden van mijn ouders." Ik keek haar verbaasd aan maar zei niets. "Je hoeft niet bang te zijn hoor, ze zijn voor een maand naar Australië en ik moet hier een beetje opletten." Nog steeds verbaasd stond ik rond te kijken toen Muon plots zei. "Geef me je T-shirt en broek maar dan was ik het even uit".

Even twijfelde ik. Maar toen ik mij omdraaide had zij haar T-shirt al uitgetrokken. Ze had prachtige ronde borstjes en haar armen en buikje waren heel gespierd.

"Doe jij aan bodybuilding?" Vroeg ik haar en staarde naar haar tietjes.

"Ja, een beetje, we zijn namelijk balletdanseressen. Bedoel je dat je dat kunt zien?" "Nou en of, dat ziet er lekker strak uit." Ze stond vlak voor me en kwam heel langzaam dichterbij. Ze keek me recht in de ogen. Haar gezichtsuitdrukking was plots veranderd. Haar hele lichaam leek onder spanning te staan. Terwijl ze dichterbij kwam keek ze afwisselend recht in mijn ogen en dan weer naar mijn mond. Ik verlangde verschrikkelijk naar haar natte warme mond. Vlak voordat we elkaar raakten, stoot ze haar ogen en draaide haar hoofd iets. Zachtjes raakten onze monden elkaar. Langzaam voelde ik haar tong langs mijn lippen gaan. Af en toe kwam ze tussen mijn lippen waarop ik mijn mond iets opende. Nu likte ze mijn lippen met haar hele tong en zoog zachtjes op mijn onderlip. Ik raakte helemaal in extase van dit geile meisje. Met een ruk trok ze mijn T-shirt uit mijn broek en deed het toen langzaam omhoog. Met haar armen duwde ze mijn armen omhoog en ik strekte ze boven mijn hoofd. Langzaam gleed het T- shirt over mijn hoofd en voordat ik iets kon zien voelde ik haar borstje tegen de mijne drukken.

"Wat een lekkere tieten heb je" bracht ik nog net verstaanbaar uit.

Ze antwoordde niet en trok mijn T-shirt nu helemaal uit. We waren even groot wat alles wat makkelijker maakte. Met haar beide handen nam ze mijn hoofd in haar handen en duwde haar tong in mijn mond. Ze had inderdaad een lekkere natte, sensuele mond. Haar tong smaakte zoet, zoet als honing leek het wel. Haar handen begonnen af te dwalen en gingen via mijn hals, schouders en armen omlaag. Via mijn heupen ging ze naar mijn kont. Met best veel geweld kneep ze in mijn billen. Haar mond maakte zich los uit onze tongzoen. Met haar tong trok ze een nat spoor langs mijn kin naar beneden. Mijn borsten waren opgezwollen en hard van de regen en opwinding, en mijn tepels stonden lekker rechtop. Bij mijn borsten aangekomen begon ze deze teder te kussen en te likken.

Haar haren roken heerlijk na de regenbui. Ik nam haar hoofd in mijn handen en stuurde haar naar mijn verlangend tepeltje. Ze nam zoveel van mijn borst als ze kon in haar mond en begon hard te zuigen. Van genot legde ik het hoofd in mijn nek en voelde de natte haren op mijn rug. Met haar hand nam ze mijn andere tepel tussen haar vingers en draaide er voorzichtig mee. Er gingen rillingen van genot over mijn rug tot in de puntjes van mijn gespannen tieten. Haar tong begon rondjes over mijn tepelbed te draaien en probeerde de harde kern te mijden. De hand die mijn ander tepeltje had verwend gleed omlaag over mijn heup. Na nog eens flink in mijn bil geknepen te hebben taste ze mij plots in mijn kruis. Ze kwam recht en hijgde van opwinding. "Ik wil je kut likken" zei ze haast wanhopig.

Ik duwde haar naar achteren, daar stond een bankje. Voorzichtig duwde ik haar neer zodat haar hoofd aan het uiteinde van de bank kwam te liggen. Zo snel ik kon trok ik mijn spijkerbroek uit en gooide mijn string op de grond. Helemaal naakt stond ik voor haar en voelde mij verschrikkelijk geil. Bij het uiteinde aan gekomen ging ik met mijn kont naar haar toe staan en boog iets voorover. Ik spreidde mijn benen en ging een beetje achteruit zodat mijn hete en natte kut boven haar gezicht kwam. Gelijk begon ze mijn lipjes en de binnenkant van mijn dijen te kussen en te likken.

Wat was dit weer heerlijk geil. Ze zette heel haar mond over mijn poes en ik voelde haar tong diep in mij dringen. Ik kreeg een duizelig gevoel in mijn hoofd en ging bijna door mijn knieën van genot. Uiterst teder behandelde ze mijn schaamlippen en af en toe heel even mijn klitje. Ik voelde een hevig orgasme komen en riep, "oh, ja, ga door, ja, ik ga komen, doe mijn klitje, ja".

Gelijk begon ze op mijn klitje te zuigen en het lekker te bewerken met haar natte tong. Ik begon ongecontroleerde bewegingen met mijn heupen en de rest van mijn lichaam te maken. Ik hield het niet meer en schreeuwde het uit van genot. Het orgasme was overweldigend en deed mijn hele lijf tegelijk trillen en spannen. Met beide handen kneep ik hard in mijn borsten en liet het orgasme in al zijn hevigheid door mijn lichaam razen.

Toen ik weer een beetje in mijn normale doen was, ging ik op het bankje zitten. Muon zat naast mij en streek zacht en lief door mijn nog steeds natte haren.

Ik keek haar aan en zei een beetje lachend "Waar ben ik hier?"

"Wow! Zeg, wat kom jij lekker geil klaar, wat een orgasme". Teder kuste ik haar lippen en keek in haar mooie ogen.

"Dank je wel lieverd, dit had ik echt nodig".

Ik duwde haar achterover, greep haar benen en rolde haar bijna op haar hoofd. Zelf stapte ik met een been over de bank zodat ik met een been aan elke kant van de bank zat. Muon lag nu met haar hoofd tussen mijn knieën en haar kontje lag tegen mijn borsten.

"Hé, wat gebeurt er nou allemaal" riep ze nog.

Snel maakte ik de knoop van haar spijkerbroek los en begon hem uit te trekken. Ik gooide haar broek op de grond en zag dat ze geen slipje aan had. Ik keek recht in die roze grot. Wat had ze een stel lekkere schaamlippen. Niet dik, maar ze stonden wel iets open. Ik zag haar vocht glinsteren en boog naar voren. Heel zachtjes likte ik langs haar poesje dat opvallend rood was. Zacht kreunde ze. Met mijn beide handen trok ik haar poesje open en begroef er mijn mond helemaal in. Wat een lekker poesje en wat een lekker vocht. Met mijn tong diep in haar spleetje begon ik haar te neuken.

Nu kreunde ze harder en ging onregelmatig ademhalen. Ik zag haar buikje snel bewegen en ze was zelf met haar tepeltjes aan het spelen. Ik trok mijn tong terug en begon haar hele poesje te likken. Wat was ze heerlijk nat tussen haar lekker gespierde benen. Ze stond op het punt om klaar te komen. Volgens haar gezicht en bewegingen was ze helemaal in trance. "Ik kom, ik kom, lik mijn klitje, lik me, oh ja, lik mijn klitje."

Ik zoog hard op haar klitje en liet er mijn tong langs gaan. Ze begon met haar heupen te schokken en haar kutje maakte lekkere soppende geluiden. Onder mijn tong gleed ze in een luidruchtig orgasme. "Oh, ja, oh wat lekker, ja!"

Nadat ze uitgehijgd was, kwam ze voor mij zitten en omsloot mijn middel met haar benen. Ze duwde haar hele body hard tegen mij aan en kuste mijn schouder.

"Daar was ik nou net aan toe" fluisterde ze zacht in mijn oor.

Ik moest er om glimlachen, ik weet niet precies waarom, ik denk dat ik vertederd was van die opmerking. Ze trok plots terug. "Je lacht me uit?"

"Ik? Ik zou het niet in mijn hoofd halen. Nee, ik was gewoon even onder de indruk van je opmerking." Ik krijg plots een hele goede ingeving, "kom, we gaan lekker samen in de jakuzi, lekker in het water seksen".

Met een grote zwaai draaide ze haar been voor mijn neus door en liep naar het bad. Wat een lekker geil figuurtje, dat kontje, die taille en die spieren. Haar hele lichaam zat lekker strak in de spieren, heerlijk.

"Hé dromer, kom hier dan hoef je niet alleen te staren, dan mag je ook voelen".

"Je hebt ook zo'n lekker figuurtje, hoe moet ik nou aan iets anders denken als jij met dat lekkere kontje loopt te draaien."

"Ik? Met mijn kontje draaien! Ik heb helemaal geen kontje."

Het was mij gelijk duidelijk dat ze er problemen mee had dat ze zo'n strak en gespierd lijf had.

"Laat het maar aan mij over om aan te geven wat ik lekker en mooi vindt". Langzaam spreidde ik mijn benen en gaf haar uitzicht op mijn poesje. "Vind je mijn poesje mooi?"

"Mooi is geen goed woord, ik word er ontzettend geil van als ik ernaar kijk."

"En dat heb ik nou ook bij jou". "Hoe vind je mijn tieten?"

"Ook mooi, en nu ga je mij vertellen dat jij die van mij mooi vind?"

"Nee" zei ik en liep naar haar toe. Ze zat op de rand van het bad en keek me een beetje zielig aan. Ik knielde voor haar neer. "Nee, ik ga je niet vertellen dat je geile tieten hebt, ik laat je merken dat je geile tieten hebt." Door een goed geplaatst duwtje van mij kieperde Muon achterover in bad. Geschrokken riep ze "Wat doe je nou?".

"Oh?" lachte ik. "Heb je dat niet gemerkt?. Ik heb je net in bad geduwd." Nu kon ze de humor ook wel zien en begon te lachen. Erger nog, ze kreeg er de slappe lach van.

Op haar knieën zat ze in bad en hield haar buikje vast alsof het pijn deed om te lachen. Ik ging achter haar zitten en hield nu haar buikje vast.

"Doet het pijn" overdreef ik maar ze kwam niet uitgelachen.

"Als je niet stopt met lachen krijg je straf." Ze krijste het uit.

"OK, dan moet je maar voelen". Ik ging op de rand van het bad zitten en legde haar over mijn knieën. Haar heerlijke sexy kontje lag nu voor me, ik wilde haar wat plagen, gewoon een paar tikjes voor haar billen. Maar plots kon ik dat niet meer. Helemaal vertederd was ik weer van die kont. Ik boog voorover en met het puntje van mijn tong beroerde ik haar bil. Het lachen verstomde. Met mijn handen begon ik ze te kneden. Zo een lekker kontje had ik nog nooit onder handen gehad. Ik trok haar billen iets van elkaar en kon haar poepgaatje zien. Ik maakte mijn vinger nat met wat spuug en wreef over haar gaatje. Meteen drukte ze haar kont omhoog. Weer boog ik naar voren en beroerde met mijn tong het gaatje.

"Lekker" fluisterde Muon. Heel zachtjes draaide ik er rondjes over. Muon zuchtte zachtjes. Ik schoof haar iets door waardoor ik haar poesje ook kon zien. Ze was er lekker nat van geworden, haar gleufje glom in het spaarzame licht. Met mijn wijsvinger ging ik door haar spleetje en stopte daarna mijn vinger in mijn mond. Haar geile vocht smaakte heerlijk zoet. "Ga staan" beval ik.

Met mijn rug ging ik tegen de rand van het bad zitten en manoeuvreerde haar boven mijn gezicht. Ze ging iets door haar knieën en duwde haar nat poesje op mijn mond. "Lik me maar droog." Haar vocht smaakte nu nog zoeter en ik likte er op los. Ze steunde met haar handen op haar knieën zodat ik ook nog bij haar tieten kon.

Met mijn duim en wijsvinger nam ik haar tepels vast en trok er zachtjes aan. Ik keek Muon recht in haar ogen terwijl ik haar befte en met haar tepels speelde. Af en toe sloot ze haar ogen en kreunde ze. Plots ging ze met haar voeten op de rand van het bad staan. Aan iedere kant van mijn hoofd een voet. Ze stond nu hoog boven mij en ik keek tegen haar poesje aan. Toen zakte ze door haar knieën en kwam met haar kontje boven mijn gezicht. "Doe mijn kontje" zij ze hees en zacht.

Doordat ze met gespreide benen en helemaal gehurkt zat stonden haar billen open.

Haak poepgaatje was daardoor helemaal vrij. Ik strekte mijn nek iets en beroerde haar gaatje met het puntje van mijn tong.

"Ah, ja, lik mijn gaatje, ja lekker, lik mijn gaatje." Zacht liet ik mijn tong over het gaatje gaan en begon langzaam de druk iets te verhogen. Ik stond op en ging op mijn knieën in het bad achter haar zitten. Voorzichtig duwde ik haar kontje iets omhoog. Ze stond nu met haar hoofd tussen haar knieën voorover gebogen. Het lange blonde haar raakte de grond. Haar billen stonden nog steeds open. Ik begon haar poepgaatje weer te likken en liet flink wat spuug op haar gaatje lopen via het puntje van mijn tong.

"Oh ja, neuk mijn kontje, ja doe maar" zei ze zacht. Ik ging recht staan achter haar en drukte mijn wijsvinger zacht tegen haar poepgaatje. Muon reageerde door haar benen nog iets te spreiden zodat het nog makkelijker werd om haar te penetreren. "O! Wat lekker" zuchtte ze toen het topje van mijn vinger naar binnen drong. Langzaam drukte ik door. "Dieper, dieper" beval Muon mij.

Ik voelde haar warme binnenkant mijn vinger omsluiten. Wat een ongelofelijk geil gezicht was dit. Ik drukte nu hard door tot mijn vinger helemaal in haar kont zat. "Oh wat lekker, neuk me, neuk me in mijn kontje, ja". Langzaam trok ik mijn vinger uit haar kontje om hem er gelijk weer in te stoppen. Mijn poesje werd weer kletsnat. Met grote halen neukte ik haar kont. "Oei!" kreunde ze.

"Ga maar op het bankje liggen, ik wil je poes likken" zei ik tegen haar, en zonder een woord deed ze wat ik vroeg. Ze lag met haar kont nog net op het bankje. Ik ging bij haar voeten zitten en legde mijn handen op haar knieën, voorzichtig duwde ik ze uit elkaar. Haar poesje was drijfnat en toen ik dichterbij kwam zag ik het geile vocht op haar gezwollen lippen. Met het puntje van mijn tong beroerde ik de binnenkant van haar dijen en haar benen spreiden als vanzelf helemaal. Haar natte kut ging hierdoor iets open staan en ik moest mijzelf beheersen om niet meteen mijn gezicht in haar kutje te stoppen. Nog steeds met het puntje van mijn tong ging ik richting haar spleetje, maar vlakbij ging ik er voorzichtig omheen. Tussen haar kontgaatje en haar kutje draaide ik rondjes en raakte haar beide gaatjes heel even aan om daarna weer verder te gaan over haar andere dijbeen.

Ik stopte en keek over haar platte buik naar haar gezicht.

"Ga door, lik me dan, lik me."

"Ik wil je tongzoenen" ik likte met mijn tong door haar spleet en ging toen snel naar haar mond, ze sloot haar ogen en opende haar gretige mond, ik perste mijn tong in haar mond en ik voelde hoe ze haar eigen geile vocht van mijn tong begon te likken. Wat een geil teefje was dit toch, ze kreunde en steunde bij iedere aanraking.

Onder het tongen liet ik mijn hand over haar kutje gaan en duwde voorzichtig een vinger naar binnen.

Ze was kletsnat en het leek of mijn vinger naar binnen gezogen werd. Ze begon me nu zeer vurig te tongen wat ik opvatte als een aanmoediging om door te gaan met vingeren van haar natte kut. Iets overmoedig duwde ik nu twee vingers in haar hete grot waardoor ze nog heftiger ging zoenen en bewegen. Voorzichtig maakte ik mij los uit haar zwoele mondje en ging naast haar op mijn knieën zitten. Ik legde mijn hand op haar onderbuik en begon haar kutje voorzichtig te neuken met twee vingers.

De bewegingen van haar onderlichaam verraden haar opgewonden status. Ik keek naar haar gezicht maar haar ogen waren gesloten en haar mond was ver open gesperd, ze kreunde zachtjes en haar ademhaling was zwaar en onregelmatig. Ik boog voorover en likte even over haar klitje terwijl ik een derde vinger in haar kut duwde. Met langzame halen ging ik door met neuken en ondertussen bewonderde ik haar mooie strakke lichaam.

"Ik wil alles" zei ze plots zonder haar ogen te openen. "Ik wil je hele hand, ik wil je vuist in mijn kut, ik wil dat je me neukt met je vuist" fluisterde ze schor en hijgend. Ik trok mijn hand uit haar kut en spitste mijn vingers door de vingertoppen tegen elkaar te zetten en mijn duim naar binnen te vouwen. Voorzichtig zette ik mijn vingers tegen haar natte kutje en begon langzaam rondjes te draaien zodat ik haar gaatje wat makelijker binnen kon dringen. Langzaam verdween het topje van mijn middelvinger in haar kut, en de tweede, en de derde. Nu zaten alle vier mijn vingertoppen in haar natte poes en verhoogde ik langzaam de druk. Wat een natte kut had ze, zonder glijmiddel een kut vuistneuken dat had ik nog niet meegemaakt. Muon begon te hijgen en te kreunen toen mijn vingers tot aan mijn knokkels waren verdwenen. Met het puntje van mijn tong begon ik haar klitje te likken en bleef rustig doorduwen tot mijn hand helemaal was verdwenen in haar lichaam.

Wat een gezicht, mijn hand helemaal in het lichaam van dit beeldschone meisje, ik werd er zo ontzettend geil van. Muon ging steeds sneller ademen wat betekende dat ze klaar ging komen. Ik begon haar steeds sneller te beffen en te neuken en haar lichaam ging steeds sneller en ongecontroleerd bewegen. Hard hijgend en schokkend met haar onderlichaam kwam ze heftig en langdurig klaar. Haar geile sappen stroomden langs mijn hand toen ik haar terugtrok uit haar kut die iets bleef openstaan. Langzaam en heel zachtjes likte ik haar schaamlippen schoon terwijl ze lag uit te hijgen. Plots ging ze recht zitten en zei.

"Wat doe je morgen?"

"Ik? Ik denk dat ik morgen seks wil met jou en je vriendinnetje."

"Oh, zie dat maar als geregeld, ik verheug me nu al op morgen."

私の指

Doorstart

Doorstart van mijn sekslevenPosted by My 4Fingers Sat, October 30, 2010 13:39:06

Het seksleven van mijn huwelijk was niet meer wat het geweest was. Vroeger hadden we wilde sekspartijen in de slaapkamer, de keuken, de zitkamer; overal waar je maar kon verzinnen. Nu werkt hij alleen maar en ik zit thuis met de kinderen.

Ik ben nu 34, blond haar 1.70m, mooie ronde borsten en op straat kijken mannen vaak naar me om. Dus het kan niet aan mijn lichaam liggen.

Op een dag zat ik dromerig uit het raam te staren terwijl mijn man de krant zat te lezen. Hij vroeg me wat er was. Afwezig antwoordde ik dat er niets was. Ineens stond hij op. "Nu is het genoeg geweest. We gaan er wat aan doen" zei hij kwaad. Verschrikt keek ik hem aan. "Wat waaraan doen?"

"Ons seksleven" antwoordde hij en liep de deur uit. Verbaasd bleef ik achter.

Die avond kwam hij laat thuis en zei geen woord over waar hij geweest was.

Ik wist niet wat ik moest denken. Zou hij naar iemand anders geweest zijn om zijn mannelijke lusten te ontladen? Ik liep de kamer uit en ging naar bed.

Midden in de nacht schrok ik wakker. Mijn man had mijn handen vast en was bezig mijn handen met een zijden doek aan het bed te binden. Ik deed net of ik sliep. Wat zou hij van plan zijn?

Toen mijn handen vastgebonden waren ging hij weer liggen. Ik snapte er niets van. Toen werd er zachtjes op het raam geklopt. Mijn man liep naar de voordeur en ik hoorde dat hij iemand binnen liet. Angstig deed ik mijn ogen open en in het schemerige licht in de slaapkamer zag ik een man binnenlopen met mijn man.

De onbekende man had een strakke zwarte broek aan, en een ontbloot bovenlichaam. Ik keek naar zijn gezicht en zag dat hij een zwart masker op had waardoor alleen zijn mond te zien was. Er werd geen woord gezegd terwijl man een klein lampje aandeed en op de stoel voor het bed ging zitten. De geblinddoekte man liep rond het bed en bekeek mijn lichaam. Hij boog voorover en schoof mijn nachtjapon omhoog zodat mijn borsten en onderlichaam ontbloot werden.

Ik was nog steeds angstig maar ik begon ook ontzettend heet te worden. De man spreidde mijn benen en begon mijn benen te strelen. Het was zo'n lekker gevoel, mijn bekken begon ritmisch te bewegen.

"Omhoog, hoger" wilde ik schreeuwen. Ik wilde zijn handen in mijn kut voelen, maar hij ging niet hoger dan mijn dijen. Met zijn andere hand pakte hij mijn borst vaste en streelde mijn tepel. Eerst zacht, daarna begon hij ze hard te kneden. Ik voelde mijn tepels hard worden. Ik keek naar zijn kruis en zag een grote bult.

Dit zal hij toch ook niet al te lang vol kunnen houden dacht ik. Hij kwam op zijn knieën tussen mijn benen op het bed zitten. Ik tilde mijn bekken omhoog zodat mij vagina zo dicht mogelijk bij zijn penis zou zijn. Hij schoof zijn hand langs mijn natte gleuf en raakte mijn clitoris aan. Ik wilde het uitschreeuwen, "Neem me! NEEM ME!" Terwijl hij mij aankeek trok hij zijn hand terug. Zijn hand glinsterde door mijn vaginale vocht.

Langzaam en sensueel likte hij de rug van zijn hand en smeerde zijn gespierde bovenlichaam in met mijn vocht.

Hij deed zijn broek open en mijn verwachtingen kwamen uit. Zijn penis was zo groot en zo hard dat ik bijna door alleen te kijken klaar kwam. Ik probeerde mijn handen van het bed los te maken, maar ze waren goed vastgebonden. Ik kermde, kreunde en schold mijn man uit om me los te maken. Ik was zo verschrikkelijk geil dat ik dacht dat ik het niet meer hield. Ik deed mijn ogen open en zag dat mijn man in de stoel aan het masturberen was. O! Wat werd ik daarvan opgewonden.

De man verschoof zijn knieën zodat hij aan beide kanten van mijn lichaam een knie had. Zijn penis was nu dicht bij mijn gezicht. Zijn eikel was zo ongelooflijk mooi. Dikke aders omringde zijn immense penis. Met zijn handen pakte hij mijn gezicht vast en schoof zijn penis langzaam in mijn mond. O, wat heerlijk.

Zijn penis vulde mijn mond. Mijn tong omhelsde zijn eikel. Ik keek omhoog om te zien of hij genoot. Hij gooide zijn hoofd achterover zodat zijn gespierde borst nog groter werd en duwde zijn penis nog dieper in mijn mond.

Opeens trok hij terug. Hij spreidde mijn benen hardhandig en duwde zijn grote paal in mij. Ik heb nog nooit zoiets fantastisch gevoeld.

"Harder" riep ik "harder". En dat deed hij.

Zijn penis gloeide binnen in mij. Het leek alsof het overal was.

"Oh. Oh! Ik kom! Ik kom klaar. Harder, harder. Ja! Ja! Ja!"

Het was zo'n heerlijk gevoel. Hij ging weer op zijn knieën zitten en nam zijn penis in zijn hand. Hard begon hij te masturberen en binnen een paar seconden spoot hij zijn sperma in mijn gezicht. Met mijn tong probeerde ik het van mijn gezicht te likken. Het was alsof ik echt alles in me wilde.

Ik was nog zo aan het genieten dat ik niet eens merkte dat de man weg was gegaan. Ik deed mijn ogen open en daar stond mijn man met een keiharde penis naar mij te kijken.

"Was dat lekker" vroeg hij?

"Ja" kermde ik.

Mijn man spreidde mijn benen en duwde zijn erectie diep in me. En ik genoot weer...

Sindsdien is ons seksleven erg heet. Niks gaat ons te ver. We hebben zelfs regelmatig groepsseks, gewoon met vrienden.

Maar daar schrijf ik een andere keer over.

私の指

Beste lezer - auteur

miyako.ranPosted by My 4Fingers Sat, August 28, 2010 00:19:09
Beste lezer van het geile verhaal.

Eerst wil ik u danken voor uw belangstelling in mijn verhalen.

Ongevraagd kreeg ik op 4Fingers.be de eer van een dochterpagina. Het is een beetje de schuld van My. Ik ken haar namelijk persoonlijk en onze gezamenlijke Oosterse afkomst heeft altijd een bijzondere band betekend tussen ons.

My nam de site van Tania over en begon eerst met schrijvers uit haar kennissenkring aan te spreken. En daar was ik bij.

Ik had het stiekem al wel eens gedaan en er samen met Tania, Anja, My, e.a. veel plezier aan beleeft. Ik had dus een paar verhaaltjes klaar. Het verhaal van moeder kende My ook en ze stimuleerde mij voortdurend om door te zetten en te blijven schrijven.

In de overtuiging nog veel lotgenoten te krijgen.

Liefs en een zoen,

私の指

Mijn schreeuw

Mijn schreeuwPosted by My 4Fingers Sun, February 21, 2010 12:28:30

Ik loop door de catacomben van het voetbalstadion. Van buiten dringen de geluiden van het stadion, dat langzaam leegloopt na een gewonnen wedstrijd, tot mij door.

Ik voel me goed. Mijn lange zwarte haar valt soepel over mijn schouders en glanst in het zonlicht dat door de hoge ramen naar binnen valt. Ik voel mijn tepels priemen terwijl ze gestreeld worden door het T-shirt van de club, op de maat van mijn pas.

Ik loop langs de kleedkamer van het eerste elftal en neem de volle waskar met tenues mee, hoor de mannen lachen. Uit de kier van de geopende deur komt de warme lucht van de douches vermengd met doucheschuim en aftershave naar buiten.

Aan het einde van de gang bevindt zich het washok. Ik begin de was te sorteren en in de enorme machines te stoppen.

Achter mij vertrekt het elftal, luidruchtig, naar de kantine om de overwinning te vieren. Het laatste trainingspak is in de machine gepropt.

Nu nog de kleedkamer schoon maken. Vlak bij de deur hoor ik dat er nog een douche loopt. Ik hou even in en kijk door de open staande deur.

In de spiegel aan de muur zie ik dat er nog iemand aan het douchen is. Jean-Marie. Hij staat met zijn ogen dicht te genieten van de warme douche. Mijn ogen dwalen over zijn lichaam dat stevig gebouwd is. Brede schouders, sterke armen, een buikje. Mijn blik blijft even hangen om daarna verder te dwalen naar zijn stevige bovenbenen en kuiten. Typische voetbalbenen. Mijn blik schiet weer omhoog. Langzaam en schokkend komt er beweging in. Gebiologeerd kijk ik toe hoe hij zich langzaam en schokkend tot volle lengte opricht. Ik voel mijn mond droog worden. De keeper staat met zijn ogen dicht en ik vraag mij af waar hij aan denkt. Zijn rechterhand beweegt zich langzaam naar beneden en betast voorzichtig de volledig opgerichte erectie. Ik voel mijn hart een versnelling hoger gaan.

Heel langzaam en tergend begint hij zijn hand heen en weer te bewegen. De eikel ontbloot zich bij elke neergaande beweging. Als zijn bewegingen zich versnellen zorgt het voorvocht er voor dat de eikel gaat glimmen.

Ik voel mijn schaamlippen in mijn strakke spijkerbroek zwellen en begin langzaam vochtig te worden.

Onder de douche gaat de man rustig zijn gang. Met langzame halen trekt hij zijn zwarte voorhuid heen en weer. Zijn hoofd is licht achterover gebogen en hij maakt zachte kreunende geluidjes van genot.

Ik voel mijn stijf geworden tepels tegen mijn T-shirt schuren. Mijn rechterhand beroert een tepel en begint deze zacht te kneden. Gefascineerd volg ik het schouwspel onder de douche.

Zijn hand begint sneller en sneller te bewegen, mijn opwinding neemt toe. Hij nadert zijn hoogtepunt. Hij kreunt en krimpt iets ineen als hij zich golvend ontlaadt. Hij staat na te genieten met zijn ogen dicht en zijn hand beweegt nog steeds zachtjes over zijn langzaam slapper wordende erectie.

Als hij zijn ogen opent deins ik achteruit richting het washok. Achter de deur blijf ik hijgend staan. Na een paar minuten hoor ik zijn voetstappen, hij is weg.

Twee dagen later loop ik weer door de catacomben. Mijn kort jurkje tikt lekker tegen mijn klein Oosters kontje bij elke stap. De douchedeur staat op een kier en de lucht is nog warm. In de spiegel zie ik hem terug staan. Hij is weer alleen. Even twijfel ik. Zal ik doorlopen... maar ik blijf staan.

Ook nu staat hij weer alleen onder douche, en hij zeept zich langzaam en intensief in. Hij trekt zijn voorhuid terug en spoelt de eikel schoon.

Mijn lippen worden droog en gebiologeerd staar ik naar elke beweging die hij maakt. Hij sluit zijn ogen en laat de warme douche over zijn ebbenhouten lijf stromen. Ik staar zo naar zijn middelpunt dat ik niet in de gaten heb dat hij mij gezien heeft.

Langzaam beweegt zijn hand zich weer in de richting van zijn pik. Begint hij de voorhuid heen en weer te bewegen. Ik merk het niet maar zijn ogen zijn strak op mij gericht.

Stijve tepels priemen tegen mijn strakke T-shirt. Mijn mond staat half open en omdat ik weet wat komt voel ik mij eens zo geil. Onder zijn handen zwelt en klopt zijn erectie.

Mijn hand omklemt een borst en mijn ogen blijven op zijn lid gericht. Met zijn duim wrijft hij zachtjes over de eikel die vochtig is van het voorvocht.

Ik lik langs mijn droge lippen. Als mijn ogen langzaam omhoog gaan om… de zijne te vinden. Ik verstijf. Mijn hand nu bewegingloos, omklemt nog steeds mijn borst.

Hij blijft mij strak aankijken en beweegt zijn hand zachtjes op en neer.

Mijn ogen flitsen nu van beneden naar boven.

Hij steekt zijn vrije hand naar mij uit ten teken dat ik binnen moet komen.

Langzaam duw ik de deur een stukje verder open. Ik weifel, blijf staan, en staar naar zijn erectie.

Hij blijft met langzame en lange halen zijn voorhuid op en neer bewegen.

Ik loop op hem af. Onze ogen strak op elkaar gericht.

Onze handen vinden elkaar, hij sluit zijn vingers. Zachtjes trekt hij me naar zich toe. De warme douche maakt mijn jurkje in korte tijd kleddernat waardoor het niets meer verhuld. De natte stof zit tegen mijn borsten geplakt en door de stof heen ziet hij de contouren van mijn tepels. Zijn blik dwaalt naar beneden. Hij ziet dat ik een tanga aan heb. Mijn venusheuvel tekent zich gezwollen af. Voor zover mogelijk neemt zijn erectie nog toe.

Onder zijn blik voel ik mij mooi, begeerlijk en sexy. Het lange haar valt in natte slierten langs mijn gezicht en mijn Oosterse ogen zoeken zijn. Roze lippen in een pikzwart gezicht dalen zachtjes neer en zijn tong vindt de mijne.

Ik kan een zucht niet onderdrukken als hij een van mijn borsten zacht omklemt. Mijn borsten zijn klein, stevig en zacht. Zijn vingers spelen met de tepel. Ik voel alleen genot. Zijn mond dwaalt van mijn mond naar nek, mijn oren, schouders...beheerst duwt hij de bandjes van het natte jurkje naar beneden. Lippen beroeren de aanzet van mijn borsten. Hij trekt het jurkje lager en een volle borst wipt er uit. Zijn mond klemt zich met een kreun over de stijve tepel. Met in elke hand een van mijn borsten laat hij zijn tong rondjes om de beide tepels draaien. Mijn hoofd ligt achterover, iemand kreunt van genot.

Hij klemt mij tegen zich aan. Ik voel zijn harde erectie tegen mijn heup drukken. Ik zoek en vindt. Langzaam begin ik te bewegen.

Als hij met zijn mond nog verder naar beneden dwaalt, moet ik hem loslaten. Allebei zijn handen vinden hun weg onder het korte jurkje langs mijn dijen omhoog naar mijn billen. Zacht kneedt hij mijn kleine stevige billen. Mijn vingers woelen door zijn korte natte donkere krullen.

Met één gebaar trekt hij de tanga naar beneden. Dan staat hij op en begeleid me in de richting van de massagebank. Met een soepel gebaar tilt hij mij er op, spreidt mijn benen. Zijn hoofd verdwijnt.

Ik voel de warme natte tong over mijn clitoris strelen. Een siddering van genot trekt door me heen. Hij likt het natte warme grotje. Vingers sperren het open en hij duwt zijn tong zo ver mogelijk naar binnen. De tong vindt mijn gezwollen clitoris weer. Vingers dringen binnen. Ik gooi mijn benen over zijn schouders en geeft me compleet over aan het genot. Hij komt overeind, legt mij op de rug.

Zijn erectie hangt uitnodigend voor mijn gezicht. Ik pak hem beet en begin op en neer te bewegen. Ik draai op mijn zij en neem de eikel in mijn mond. ‘k Proef nu al zijn zoute voorvocht. Ik neem hem dieper en dieper in mijn mond. Mijn tong kronkelt rond zijn stam. De andere hand streelt zijn ballen. Hij kreunt en dwaalt met zijn hand in mijn volle haar. Mijn mond beweegt op en neer. De hele pik is drijfnat.

Zijn hand zoekt mijn warmte op, twee vingers verdwijnen diep in mij. Ik kreun van genot. Hij duwt mijn hoofd weg.

Zijn ademhaling gaat snel en de blik is begerig. Zonder woorden trekt hij mij van de bank en draait mij met mijn rug naar hem toe. Hij duwt mijn bovenlichaam over de bank heen. Mijn schede verwacht hem. Kom. Kom nu. Ja, nu. Ja!

Hij stoot moeiteloos achterlangs diep in mij.

Als zijn eikel bij me binnendringt, kan ik een gil niet onderdrukken. Ik omklem met mijn warmte zijn pik. Langzaam beweegt hij heen en weer. Ik hoor hijgen en kreunen. Zijn hand zoekt mijn clitoris, beweegt over het gevoelige knopje heen en weer. ‘k Voel zijn pik zwellen. Het kan nooit lang meer duren.

Ik probeer het punt zonder terugkeer uit te stellen, aan iets anders te denken. Maar, gelijk voel ik hoe onbeheersbaar mijn spieren knijpen en zuigen.

Ik geef het op, geef mij over en stimuleer het knijpen. Hijgen en kreunen, galmt door de lege kleedkamer.

In de spiegel zie ik hoe hij het klaarkomen niet langer kan uitstellen. Voor het eerst gaat hij heftig in mij tekeer. Het laatste dat ik in de spiegel zie zijn mijn hangend deinend borstjes, dan sluit ook ik de ogen.

Wild komt hij tot een hoogtepunt. Ik voel zijn pik in me opzwellen en de golven sperma ontploffen.

Zijn bovenlichaam zakt langzaam op mijn rug. Ik hoor hem hijgen.

Ik kijk op en zoek zijn ogen, mijn schede trekt de laatste keer samen. Onbeheersbaar gil ik zonder geluid naar ons spiegelbeeld.

私の指

Blinde Date

Blinde DatePosted by My 4Fingers Sun, January 24, 2010 00:38:42

Ik zat op zaterdagochtend in een koffietentje op de Groenplaats achter de “GVA” van de maandag ervoor. Vreemd? Nee hoor, gewoon een redelijk uniek herkenningsteken voor een 'blind date'. Op het afgesproken tijdstip stapte er een vrouw binnen zoals je ze eigenlijk maar zelden ziet en al helemaal nooit beter zal leren kennen. Tot mijn verbazing liep ze rechtstreeks op mijn tafeltje af en vroeg direct met sensuele stem.

"Heb je zin om mee te gaan? De auto staat dubbel geparkeerd, dus..."

Gebiologeerd stond ik op, stak de krant in mijn handtas en volgde haar bijna slaafs. Dit kon toch niet waar zijn? Was dit mijn 'date'? Buiten stond een Amerikaanse limousine met chauffeur te wachten en nadat we waren ingestapt, 'gleed' de wagen richting Deurne Park. Het anders zo comfortabel zittende jurkje werd me ondanks de airconditioning al snel te heet, mede door de strategisch geplaatste vrouwenhand ter hoogte van mijn lies. Dit was niet de eerste 'blind date', maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt! Deze dame wilde meer, en wel op zeer korte termijn.

Niet te beroerd hielp ik haar uit haar korte manteltje en trok haar stretch- jurkje over haar schouders naar beneden.

Voor ik er erg in had, werd ik aan mijn halssnoer richting haar boezem getrokken, waardoor ik niet zeker meer wist wat de oorzaak was van mijn ademnood, het strakgetrokken parelsnoer, of de mooie, volle, peervormige borsten van dit 'beest'.

In een minimum van tijd lag mijn jurk gekreukeld op de grond en ik kronkelend tussen haar benen. Haar jurkje was nu niet meer dan een opgepropt stukje stof rond haar taille, waardoor het uitzicht op al dat moois tussen haar dijen niet meer gehinderd werd. Zachtjes zoog ik haar schaamlippen naar binnen en likte haar spleetje, waardoor haar klitje spontaan tevoorschijn kwam. Na enige tijd duwde ze mij achterover en trok met haar tong langzaam een spoor richting mijn al druipende spleet.

Opeens bemerkte ik dat de auto stilstond en de chauffeur het hele tafereel via zijn binnenspiegel volgde. Snel greep ik de oude krant, stak die bevelend in zijn richting en verzocht hem die buiten maar te gaan lezen.

Het was een klamme, vroege voorjaarsdag en de temperatuur in de auto, nu de motor en dus ook de airco afgezet was, liep danig op. De ramen waren binnen korte tijd volledig beslagen en zo konden we weer van onze privacy genieten.

Ze had intussen mijn klitje in haar mond genomen en bewerkte het vakkundig, daarbij mijn borsten en tepels niet vergetend. Om niet te vlug te komen, trok ik haar omhoog en gaf haar een langdurige tongzoen, waarna ze haar schaamlippen uiteen trok en zichzelf over mijn dijbeen heen en weer schoof. Wauw, dit was pure klasse! Ze pakte de hoofdsteun achter mijn hoofd vast en trok zich even een stukje omhoog, wreef heen en weer en nog eens, en nog eens. Ondertussen propte ze drie vingers bij mij binnen. Ik voelde mijn hoogtepunt nu vrij snel naderen. Om dat nog even te voorkomen, tilde ik haar genoeg op om het contact met haar liefdestempeltje te lossen. Nu nam ik het initiatief over en liet haar op haar knieën plaatsnemen met haar hoofd op de hoedenplank.

Na haar kutje uitvoerig gelikt te hebben, was ik weer in staat om door te gaan. Ik duwde mijn vingers diep en tegelijkertijd speelde ik met haar fantastische borsten. Mijn hemel, wat was ze mooi! Ik kon me niet langer inhouden en liet haar door drie deskundige vingers mijn kut uitwonen. Vlugger dan ik had gehoopt, kwam ik tot mijn ontlading. Zij volgde mij spoedig.

Direct hierna begon zij zich aan te kleden en tikte ongedurig tegen de ruit om de chauffeur te waarschuwen. Op de Groenplaats stopten we weer bij de koffietent, waarna ze na een laatste kusje mijn portier opende. Terwijl ik aanstalten maakte om uit te stappen, vroeg ik of ze zin had om eens met mij uit te gaan.

"Sorry, dat kan ik niet doen", zei ze vriendelijk glimlachend, waarna ze het portier achter mij sloot. De limousine trok op, mij volkomen verbouwereerd achterlatend. Ik realiseerde mij dat ik niet eens haar naam wist.

Peinzend liep ik de koffietent weer binnen, waar het knerpen van glasscherven onder mijn pumps me weer in de realiteit terugbracht. Het was er een grote ravage en ik vroeg de man achter de bar wat er gebeurd was.

"Dat is met geen pen te beschrijven. Er zat hier een vrouw in een nette jurk op het moment dat er een beetje nerveus kijkende vrouw binnenkwam, echt zo'n dertien in een dozijntype. Ze ging met de vrouw zitten praten en na een minuut of tien werd zij handtastelijk. Toen de andere daar niets van moest hebben, begon zij te schelden en te tieren dat zij daar haar dure geld niet voor had neergeteld, dat ze wist wat er van haar verwacht werd, dat ze het spelletje mee had moeten spelen en zo meer. Het liep uit op een handgemeen waaraan zelfs de politie te pas moest komen. Ik werd een kwartier geleden nog door het hoofdbureau van politie gebeld dat ze via zo'n creditcardrekening een callgirl had besteld die haar zogenaamd had moeten 'oppikken'.

Er is schijnbaar iets misgelopen, maar ze is bereid de schade te betalen als ik geen aanklacht tegen haar indien. Maar ik ben er niet blij mee..."

Ik keek nog eens rond en tussen de scherven lag een krant. Een GVA. Van afgelopen maandag!

Met moeite een schaterlach onderdrukkend, verliet ik de zaak.

私の指

Next »